Johannesört mot depression

Även om den ljusa tiden är efterlängtad och välkommen kan det för många vara svårt att klara omställningen till ljusare tider. Många drabbas av vårtrötthet och ibland depression. Nästan dubbelt så många kvinnor som män utvecklar någon gång i livet någon form av depression, lättare eller svårare. Det rör sig om varannan till var tredje kvinna. Johannesört kan hjälpa. Örten är väldokumenterad med en lång tradition av lindring för lät nedstämdhet och oro. Legenden säger att växten uppstod på den plats Johannes Döparen halshöggs, därav namnet.

Det är nu inte bara en lång tradition som påvisar effekten av Johannesörten, även modern vetenskap styrker det som varit känt sedan romartiden. I början av året kom en rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, om behandling av depressioner där ett av avsnitten tar upp just Johannesört. Flera extrakt av Johannesört finns att skaffa som naturläkemedel. I vissa länder är dessa godkända som läkemedel och omfattas av läkemedelsförmånerna. I rapporten framkommer att det finns stöd för att Johannesört har effekt vid lindriga och måttliga depressioner av kort varaktighet. "Effekten förefaller vara av samma storleksordning som hos konventionella antidepressiva", enligt SBU. Detta innebär att många som lider av nedstämdhet kan behandla sig själva. Möjligheten till egenvård blir allt viktigare i takt med att vårdens resurser blir knappare.

Men hur är det med Johannesört i samband med andra läkemedel?

Man ska, skriver SBU, vara medveten om att vissa preparat med Johannesört kraftigt kan störa effekten av en rad viktiga läkemedel. Även i Läkemedelsverkets beskrivningar framgår att det är stora skillnader mellan de olika preparaten. Esbericum är det preparat med Johannesört som har minst påverkan på andra läkemedel. I Tyskland är Esbericum ett registrerat läkemedel och drygt hälften av all Esbericum skrivs där ut av läkare. Men kontrollera alltid dina naturläkemedel med din läkare, framför allt om du står på regelbunden medicinering.

När är det då dags att söka hjälp mot oro? Några typiska tecken är om du känner att du vill dra dig undan sociala kontakter, om du är ovanligt trött men ändå har svårt att sova. Då är det dags att söka hjälp.

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

MÅ BRA UNDER OCH EFTER KLIMAKTERIET: Klimakteriet är en lika omvälvande period i kvinnors liv som puberteten. Ändå vet de flesta kvinnor mycket mer om puberteten än om klimakteriet. Det vi kvinnor får höra om klimakteriet är ofta... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 120 89 08-2, BG: 5591-9484, Swish: 123-338 49 89