Män får dyrare mediciner än kvinnor

Män får genomgående dyrare mediciner än kvinnor, visar en analys av läkemedelsförskrivningen i Skåne. Thor Lithman på Läkemedelsrådet i Skåne har gjort analysen.

Inslag i radions morgoneko, 23 november 1998:

Thor Lithman: Män får större förpackningsstorlekar och de får dyrare läkemedel, det är en påtaglig skillnad.

Reporter: Men om män får dyrare mediciner, innebär det att de får nyare mediciner också?

Thor Lithman: Det gör det troligen, för det är de nyare medicinerna som är dyrare.

Reporter: Kan man då säga att män får bättre mediciner än kvinnor?

Thor Lithman: Man kan inte säga det generellt, men man kan ställa den frågan och man behöver undersöka den närmare.

Reporter: Analysen av läkmedelsförskrivningen i Skåne från januari till september i år visar alltså att läkarna oavsett sjukdom skriver ut dyrare läkemedel till män och billigare till kvinnor. Varför det är så här ska det alltså forskas vidare i, men resultatet ligger i linje med annan forskning som visar att kvinnor har underordnad ställning i vården. Behandlingarna och läkemedlen har utvecklats som ett svar på hur män är sjuka. Att kvinnor kan ha andra symptom och påverkas på ett annat sätt av mediciner har man tagit liten hänsyn till.

Thor Lithman: Det finns en del rapporter från vården om att man inte har tillräcklig kunskap om det specifika för kvinnor när man ska behandla olika sjukdomar, utan ofta har man använt den kunskap man skaffat sig genom behandling av män. Det kan hända att det är så på det här området i vissa fall också...

Reporter: Man får en känsla av att kvinnor är diskriminerade i vården.

Thor Lithman: Jag tror inte att kvinnor är diskriminerade inom vården, det kan jag absolut inte säga. Däremot kan det vara så att kvinnor i vissa fall kanske inte ställer samma krav som män...

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

GÖR DIN RÖST HÖRD: Vi kvinnor i alla åldrar måste göra våra röster hörda och uttrycka våra åsikter.  Vad du röstar på kan naturligtvis variera, men det är viktigt att du deltar i Europavalet och inte är passiv nu när... Läs mer »

Annonser

Bungypump
Efemina - Lösningen för dig som lever med ansträngningsinkontinens

Donera gärna!

PG: 120 89 08-2, BG: 5591-9484, Swish: 123-338 49 89
HemfridArcameaBioGaiaGedeon RichterSvensk LivräddningPfizer ABMediRätt ABAmgen ABBayerSaxå BrukVinkällaren GrappeCoala LifePeptonic Mediacal ABScandicMaqt - Politikens hetaste blogg- och debattforum.Big TravelMatkomfortVi stödjer ÄldrekontaktStar for life i Sydafrika