Medicinera bort hjärnblödning

Nu finns medicin mot hjärnblödning

Det första läkemedlet mot hjärnblödning har upptäckts i en nyligen publicerad, internationell studie.

Läkemedlet som egentligen är avsett för blödarsjuka hämmar blödningen, får blodet att stelna och  patientens tillstånd förbättras.

Cirka 15 procent av alla slaganfall beror på en hjärnblödning medan resten anses orsakas av proppar.  Forskare från Karolinska sjukhuset har deltagit i studien som omfattar 400 hjärnblödningspatienter i 20 länder. Dessa delades in i två grupper.  Den ena gruppen fick placebo, medan patienterna i den andra behandlades med medlet mot blödarsjuka.  Medlet, som heter Novo seven eller Faktor VIIa stimulerar blodets koagulerande förmåga.

Förloppet hejdas

Hjärnblödning inträffar när blod läcker ut från ett brustet kärl. Om blödningen fortsätter drabbas personen av ett slaganfall som i många fall kan leda till döden. Men förloppet tycks hejdas. Läkarna bakom studien påpekar att det är en ganska liten studie och att resultaten måste bekräftas i flera studier innan man kan vara helt säker. Men det märks att förhoppningarna är stora hos alla inblandade. Tilltron till att det kan bli den ledande behandlingsmetoden är stor.

Detta skulle innebära att både hjärnblödning och blodpropp i hjärnan på kort tid blivit behandlingsbara. Men behandlingen måste sättas in relativt snabbt, inom tre timmar efter ett slaganfall. För att göra folk medvetna om riskerna och vikten av snabb behandling har Karolinska universitetssjukhuset genomfört en kampanj ”Rädda Hjärnan” riktad till allmänheten. Främst vill man göra alla uppmärksamma på symptomen vid stroke.

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

HÖSTENS FÄRGER SPRAKAR: Sakta gick sommarens ljusa kvällar över till mörkare höstkvällar. Löven skiftar färg från gult till orange och rött!  Det är så oerhört vackert med alla färger som naturen bjuder oss på. ... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 120 89 08-2, BG: 5591-9484, Swish: 123-338 49 89