Forskningsstipendier från Stiftelsen Kvinnor & Hälsa

Forskningsstipendier från Stiftelsen Kvinnor & Hälsa på 300.000 SEK till forskare som ska eller just har disputerat och som driver genusmedicinsk forskning inom hjärt-kärlsjukdom utifrån biologiska och psyko-sociala aspekter.

Forskningsstipendier på 110.000 SEK till forskare som ska eller just har disputerat inom gynekologisk cancer.

1,6 miljonerklubben utlyser två forskningsstipendier på vardera 100.000 kronor till minne av Anna Söderberg

Det ena stipendiet tilldelas den som forskar inom endometrios, vilket nästan var tionde kvinna i barnafödande ålder lider av.

Det andra går till forskning inom hjärtkärlsjukdomar som drabbar gravida kvinnor.

Bedömning
Forskningen kan innehålla biologiska och psykosociala aspekter på sjukdom och hälsa. Köns- och genusaspekter bör diskuteras avseende sjukdomens epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos. Stiftelsens Vetenskapliga nämnd bedömer ansökningarna utifrån en poängskala enligt Vetenskapliga rådets kriterier: Originalitet, Vetenskaplig kompetens, Genomförbarhet och betydelse samt Köns- och genusaspekter.

Deadline för ansökan
Ansökan ska ha inkommit till info@kvinnorochhalsa.com senast 25 nov 2020 (sista ansökningsdagen framflyttad). Den bör innehålla en tydlig forskningsplan, CV och publikations-lista. Någon speciell blankett behövs inte.

För mer information
För mer information kontakta ordförande i stipendienämnden, Professor Karin Schenck-Gustafsson – karin.schenck-gustafsson@ki.se .

Stipendierna kommer att delas ut 15 mars 2021 i samband med Woman in Red- symposiet på Oscars teatern i Stockholm.

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Hälsa, kultur och digital gemenskap: Kära medlemmar Hösten kan vara härlig med hög klar luft, sol och vackra färger... Tänk så underbart när en av våra ambassdörer berättade att hon följt sin kollegas rekommendation, krama... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520