Var sjunde sekund fyller någon 50 år

Fyrtiotalisterna är flest, de har mest pengar och är vana varumärkesköpare - och var 7:e sekund fyller någon 50 år!

För den amerikanske reklammannen Jerry Della Femina är det fullkomligt obegripligt att branschen missar de målgrupper som håller på att ta hem sina slantar efter efterkrigstidens välfärdsuppbyggnad.

Att ungdomar sätter sin prägel på konsumtionssamhället är inte så konstigt. Under hela efterkrigstiden har de unga alltid varit den största gruppen. Men nu har det hänt något. För första gången i människans historia är de äldre fler än de yngre. Medelåldern i världen har blivit 40 år, i västvärlden 50.

Befolkningspyramiden har vänts upp och ned och det kommer att skaka samhället i sina grundvalar inom bara ett par år.

I det ljuset måste reklamen för varor och tjänster ses. Men fortfarande är det de unga som reklamen riktar sig till. Problemen är att marknaden har blivit trattformad men reklamen riktas fortfarande till den smala, nedre delen. Dessutom är de bortglömda målgrupperna över 45 år inte bara de största, utan också de mest köpstarka.

- Vi talar om en fantastisk koncentration av välstånd och makt. 40-talisterna har de bästa jobben och mest pengar.

Della Femina pekar på gruppen 45+ som växte upp i en generation där varumärket blev ledstjärnan. Man är van att reagera på de signaler som marknadsförarna traditionellt arbetar med och har varit med om att bygga upp. Och många av dagens starka varumärken har stabila relationer med dessa. Ett antal undersökningar visar dessutom att de något äldre faktiskt är mer benägna att experimentera med nya märken än de yngre som är mera låsta i ett flockbeteende.

Men klimatet är på väg att förändras. Ute i Europa har företagen kommit lite längre när det gäller att förstå 45+ potentialen, åldersfixeringen verkar vara som störst här i Sverige

De som verkligen glömmer bort de lite äldre är dot.com företagen. De begriper inte att det finns äldre som surfar och att allt fler kommer att skaffa information och också handla på nätet. Var tredje som använder Internet är över 50 år. En vanlig förklaring till att det blivit så är att reklamen inte är en spegling av hur samhället faktiskt ser ut, utan snarare är en spegling av en kultur där ungt är vackert och gammalt är fult.

faktauppgifter från tidningen Vision

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

ETT MER JÄMLIKT SAMHÄLLE GER FRISKARE KVINNOR: I december 1918 röstade riksdagen igenom att kvinnor från 21 års ålder skulle ha rösträtt. Beslutet innebar att kvinnor fick rösta i kommunalvalet 1919 och i riksdagsvalet 1921.  Det är cirka hundr... Läs mer »

Annonser

Bungypump
Efemina - Lösningen för dig som lever med ansträngningsinkontinens

Donera gärna!

PG: 120 89 08-2, BG: 5591-9484, Swish: 123-338 49 89
HemfridArcameaBioGaiaGedeon RichterSvensk LivräddningNovartis Sverige ABPfizer ABMediRätt ABAmgen ABBayerSaxå BrukVinkällaren GrappeCoala LifePeptonic Mediacal ABScandicBoehringer IngelheimMaqt - Politikens hetaste blogg- och debattforum.Big TravelMedilensMatkomfortVi stödjer ÄldrekontaktStar for life i Sydafrika