Varför ska man skänka pengar till forskning?

Många undrar varför man ska skänka pengar till forskning – är det för att våra skattemedel inte räcker till? Och hur finansieras forskning?

Forskning utförs av professorer, docenter, yngre forskare och doktorander på heltid. Deras löner betalas bara till 10 procent av staten. Resten måste forskaren själv dra in från anslag alternativt fritidsforska. Lokalhyror för laboratorier måste betalas, liksom driftskostnader, instrument, kemikalier och allt annat som behövs. Forskaren och forskningen är således beroende av externa donationer. Det är omöjligt idag att stimulera unga, begåvade forskare att ägna sitt liv åt forskning om det inte finns pengar till detta, lika svårt som det är att få hit forskare från utlandet om det inte finns medel för detta.

Sveriges framtid är beroende av egen innovativ konkurrenskraftig forskning som kan skapa nya produkter, företagsamhet och arbetstillfällen. Utveckling av nya metoder att förebygga, tidigt upptäcka och behandla sjukdomstillstånd har stor betydelse för folkhälsan och dess välbefinnande och arbetsförmåga.

Inom 1,6 miljonerklubben har vi valt att stödja Centrum för Genusmedicin, vars forskning om mäns och kvinnors olika reaktioner på mediciner vid sjukdom och hälsa är synnerligen viktigt för både män och kvinnor. Det finns många sätt att stötta centret, till exempel kan du köpa vår fantastiska kalender, Svenska Kalenderflickorna.

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Sommar - Sol och snart semester!: Först ska vi vara i Almedalen där vi, 1.6 & 2,6 miljonerklubben finns i vår monter hela veckan och träffar människor från hela landet. Här sker många spännande möten :) Under Almedalsveckan... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 120 89 08-2, BG: 5591-9484, Swish: 123-338 49 89
HemfridMylanArcameaBioGaiaBirkaGedeon RichterPfizer ABiZafeAmgen ABBayerCoala LifePeptonic Mediacal ABScandicBig TravelMatkomfort