Vi jobbar för nyanlända kvinnors behov

Av Maria Roswall

Sedan 2016 har vi implementerat en social aktivitet, MåBra Café, för nyanlända kvinnor i Sverige. Vi tog en pratstund med Solvig Ekblad, som tillsammans med Sigridur Baldursdottir, är de som intervjuat och skrivit Metodhandboken.

Som en del av arbetet med nyanlända kvinnor sökte och erhölls verksamhetsbidrag hösten 2017 från Folkhälsomyndigheten för projektet ”Främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention hos barn i migration. Berätta om ert arbete?

- Målet med projektet var att genom intervjuer förstå vilka behov nyanlända kvinnor och deras barn har för att förbättra deras psykiska hälsa. Informationen vi jobbat med för att ta fram en metodhandbok som kontaktkvinnor kan använda för att organisera cirkelträffar med nyanlända kvinnor.

Varför är det här ett så vanligt problem att det behövs en projektgrupp till det tror du?

- Migration kan vara förenad med olika traumatiska händelser och sårbarheten är individuell. Stressen brukar inträffa vid olika tidpunkter för barnen och föräldrarna. Rollerna i familjen kan förändras vid möte med den nya kulturen och det bästa för hälsan brukar vara att behålla det positiva från sin egen kultur i hemmet och ta in den nya kulturen i arbets- och samhällslivet. 

Hur kommer ni fortsätta arbeta med projektet?

- Projektet bygger på datainsamling från Göteborg, Kalmar, Malmö, Uppsala och Visby. På de fem orterna genomfördes intervjuer med kontaktkvinnor och samarbetspartners, representanter från ett studieförbund (NBV) samt individuella och gruppintervjuer med utrikes födda kvinnor. Resultatet identifierade fem teman (Box 1) som anses vara viktiga att inkludera i en metodhandbok och på cirkelträffar som fokuserar på psykisk hälsa och suicidprevention för kvinnor och barn i migration.

        

Sigridur Baldursdottir    Solvig Ekblad

 

Fem teman för cirkelträffar

Tema 1 är information om kvinnors rättigheter och skyldigheter och allmänt om mänskliga rättigheter samt information om social hållbarhet och etableringen.

Tema 2 är information om är förändrade familjeroller samt information om barns rättigheter, behov, utveckling och alternativa uppfostringsmetoder istället för aga. 

Tema 3 är information om den kvinnliga kroppen, reproduktiv hälsa och sjukvård.

Tema 4 är fakta om psykisk hälsa och ohälsa för både kvinnor och barn och speciellt information om tecken och symptom på psykisk ohälsa, vad man kan göra själv och var man kan söka hjälp.

Tema 5 är hälsofrämjande och inkluderar kost, motion och friskvård för att förebygga olika folkhälsosjukdomar inklusive psykisk ohälsa.

Dessa teman handlar om att kvinnor ser på sitt psykiska mående och suicidprevention utifrån behov av kunskap. Nyligen blev vi beviljade nya verksamhetsmedel från Folkhälsomyndigheten för 2018. Nyanlända kvinnor kommer att erbjudas fem cirkelträffar där experter bjuds in för att diskutera de fem teman som kvinnorna själva har identifierat som viktiga för att främja sin egen och sina barns psykiska hälsa. I år kommer dessa cirkelträffar att genomföras på flera orter där kontaktkvinnor kommer att koordinera.

Träff i Uppsala

 

Vad tar du själv med dig mest från det här viktiga arbetet?

- Mycket! Bland annat att hälsokunskapen varierar mellan de intervjuade kvinnorna. Basbehoven, mänskliga rättigheter och den somatiska hälsan kommer ofta före det psykiska måendet, samtidigt som de här aspekterna påverkar kvinnors psykiska hälsa och att vara förälder. Intervjuer med nyanlända kvinnor och andra visar att det finns ett tydligt behov av skräddarsydda cirkelträffar med fokus på psykisk hälsa och suicidprevention för kvinnor och barn i migration. Att de är ambassadörer, vill få mer hälsokunskap, men först önskar de att träffas.

Vad känner du är det viktigaste som måste göras från samhällets sida?

- Den psykiska ohälsan ökar, speciellt hos unga. Posttraumatisk stress kan överföras mellan generationer. Därför är det viktigt att förebygga psykisk ohälsa hos föräldrarna. Vårdresurserna är inte tillräckliga. Vi behöver förebygga genom att i cirkelform öka kunskapen om psykisk hälsa och suicidprevention, vad vi kan göra själva, vart man kan få hjälp. Legitimerad sjukvårdspersonal har en viktig roll här. 

Vad kan vi andra göra för att hjälpa till?

- Att förstå hur effekter av svåra traumatiska upplevelser kan påverka psykiska hälsan negativt, såväl på kort som på lång sikt och över generationer och att det i värsta fall kan det leda till självmord.

 

Stort tack Solvig Eklblad!

 

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

VI ÄR POSSIBILITIES: Den 10 oktober firades Världsdagen för Psykisk hälsa runtom i världen. Den instiftades av "World Federation for Mental Health" 1992 och är till för att skapa större medvetenhet och förståelse för p... Läs mer »

Annonser

Efemina - Lösningen för dig som lever med ansträngningsinkontinens
Arcamea - Vår berättelse

Donera gärna!

PG: 120 89 08-2, BG: 5591-9484, Swish: 123-338 49 89
HemfridBioGaiaGedeon RichterSvensk LivräddningNovartis Sverige ABPfizer ABMathem i Sverige ABMediRätt ABAmgen ABBayerCoala LifePeptonic Mediacal ABScandicBoehringer IngelheimMaqt - Politikens hetaste blogg- och debattforum.Big TravelMedilensMatkomfortVi stödjer ÄldrekontaktStar for life i Sydafrika