Nu kickar vi igång Livsstilskursen

Nyheten publicerad: 2012-08-27

Den 21 augusti var det kickoff för ett nytt spännande och viktigt projekt: Livsstilskursen! Kursen riktar sig till nyanlända kvinnor, som kommer hit genom s.k. anhöriginvandring och ofta hamnar ”mellan stolarna”. De får exempelvis inte den introduktion som övriga invandrare får, vilket ofta leder till utanförskap.
 
Enligt Folkhälsorapporten från 2009 har de som är födda utanför Europa i Sverige den sämsta hälsan. För att hjälpa dessa kvinnor att hamna i centrum och få bekräftelse drar Livsstilskursen igång med uppgift att i dialogform med samtalsledare undervisa i hur de får ett bättre liv i sitt nya land, med fokus på hälsa. Den kommer pågå tom juni 2014 i Angered i Göteborg och i Södertälje – två invandrartäta områden.  
 
Under kickoff-dagen fick vi bl.a. lyssna till Solvig Ekblad från Karolinska Institutet som är initiativtagare till kursen, och erfarenheter från projektstarterna på Angereds närsjukhus och i Södertälje.

Läs mer om Livsstilskursen


Livsstilskursen är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Västra Götalandsregionen, 1,6 & 2,6 miljonerklubben och Europeiska Integrationsfonden.  


Christina Dahlbring och Lei Wang

 


Mageda Askar Ada och Mariam Hussein


Nok Chomjampa, Mageda Askar Aga, Mariam Hussein, Soraya Ahmedzai och Birgitta Everås


Harriet Gillberg, Åsa-Helena Borkesand, Solvig Ekblad, Sona Metoyan och Carina Sörensen,


Zuheir Korieh och Lars-Olov Larsson

 

Detta projekt medfinansieras av Europeiska integrationsfonden.

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Reflektioner kring vår nya vardag: Tänk så mycket positivt som växer fram trots alla problem kring Covert 19... Människor visar omtanke och empati samt tar hand om varandra . Vi upptäcker att nu är det viktigaste att vi lyssnar... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520