1,6 miljonerklubbens stipendiater

Nyheten publicerad: 2008-12-03

Katarina Giske tilldelas 1,6 miljonerklubbens Vetenskapspris 2008 för sitt bröstsmärtprojekt där skillnader i smärtreaktioner mellan män och kvinnor undersöks. Sedan länge är det en klinisk iakttagelse att män

och kvinnor med hjärtinfarkt eller med kärlkramp i hjärtat upplever smärta olika – och med denna studie kan bättre och specifikare behandlingsmetoder för män och kvinnor med bröstsmärta uppnås.

 

 

Journalistpriset 2008

1,6 miljonerklubbens Journalistpris går 2008 till Monica Gunne, tidningen Aftonbladet, för de utomordentligt viktiga reportagen om äldrevården som publicerats under hösten 2008.

Bristen på omsorg om våra äldre är en mycket väsentlig fråga, värd att premieras eftersom vi alla behöver förstå att vi måste agera nu för att nå omsorg om våra äldre. Det är av stor vikt att lyfta fram våra äldres ofta nästan helt omänskliga förhållanden. Monica Gunne skriver med skärpa och insikt och hennes research är alltid gedigen.

 

 

 

 

 

 

 

Sedan 2003 har 1,6 miljonerklubben delat ut ett Vetenskapspris och ett Journalistpris till personer som gjort särskilt förtjänstfulla insatser i området kvinnohälsa. Vetenskapspristagarna utses av klubbens vetenskapsgrupp, och journalistpristagaren av 1,6 miljonerklubbens styrelse.

 

 

 

 

Priserna, som är på vardera 10.000 kronor delas traditionsenligt ut vid höstens heldagsseminarium i Stockholm.

 

 

Följande personer har fått priser under åren som har gått:

 

 

 

2003:

Birgitta Evengård, med dr, tilldelades Vetenskapspriset 2003 för sin kamp att nå jämställdhet mellan manliga och kvinnliga perspektiv i den klassiskt manliga medicinska världen. Birgitta Evengård är genom sitt engagerande mentorskap en mycket god förebild för unga medicinare.

Astrid Johansson, medicin journalist på Dagens Nyheter, fick klubbens Journalistpris för sin rappa och tids-orienterade rapportering om kvinnohälsa, vilket stimulerat många kvinnor inte bara till läsning utan också till att praktisera det Astrid Johansson formulerat.

 

2004:

Margita Eriksson Berg fick Vetenskapspriset 2004 för sin avhandling vid Karolinska institutet om vad blodlevringsfaktorer betyder för kvinnors risk atrt få hjärtinfarkt eller angina pectoris.

Inget journalistpris 2004.

 

2005:

Psykolog Ann Fridner fick Vetenskapspriset 2005. Ann Fridner som länge arbetat med jämställdhetsfrågor, dels på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, dels vid Karolinska institutet disputerade 2004 på en avhandling om kvinnors och mäns villkor på KI. Hon följde också upp forskarnas liv och karriärer efter doktorsavhandlingen. Nu är Ann Fridner projektledare i ett stort internationellt projekt om manliga och kvinnliga läkares villkor på Karolinska i jämförelse med sjukhus i Norge, Island och Italien. Många har fått betala ett högt pris för sin karriär och hon har slagit fast att om inte doktorn mår bra har det direkt negativ inverkan på patienten.

Inget journalistpris 2005

 

2006:

Ingrid le Roux intermedicinare från Kapstaden, tilldelades Vetenskapspriset  för sina enastående insatser i Kapstadens hårt aids/ hivdrabbade slum, insatser som är långsiktiga  och ger ett fungerande liv med framtidshopp för många utsatta kvinnor och barn.  Vi de centra hon skapat lär hon kvinnorna vikten av rent vatten, hygien och andra omsorger som räddar livet på de barn som annars hotas av svält, undernäring och sjukdomar.

Anna Bäsén, medicinjournalist på tidningen Expressen, fick Journalistpriset 2006. Anna skriver medicin relaterade artiklar på ett föredömligt engagerat, påläst och lättillgånglig sätt. Hennes researcharbete är grundligt och hanteras på ett utifrån läsaren mycket begripligt perspektiv.

 

2007:

Vetenskapspriset 2007 gick till Åsa Tivesten, specialistläkare vid endokrinisektionen, medicinområdet, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Hjärt- och kärlsjukdomar orsakade av åderförfettning är den vanligaste döds- och sjukdomsorsaken i den industrialiserade delen av världen. Det finns en uppenbar skillnad mellan könen varför Åsa Tivestens forskning om sambandet mellan könshormoner och åderförfettning är betydelsefull, inte minst ur perspektivet att den ger oss en väg till förståelse för de biologiska könsskillnaderna.

Journalistpriset 2007 tilldelades Anna Lena Haverdahl, medicinreporter på Svenska Dagbladet. Anna Lena är påläst och kunnig, alltid engagerad, och alltid saklig. Inte minst har Anna Lena skrivit många reportage om hjärt- och kärlsjukdomar som är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor. Hon har också mycket förtjänstfullt och med positiva konsekvenser skrivit om hur det är att vara man och leva med prostatacancer och vänta på behandling på radiumhemmet i Stockholm.

 

  

 

2008

 

  

Vetenskapspriset 2008

 

 

Vetenskapspriset går till dr Katarina Giske som specialistutbildas vid  neurofysiologen på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

 

 

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Låt oss hjälpa till....: Kära medlemmar! Alla känner vi väl att vi önskar göra något för att hjälpa till i dessa Coronatider! Att tillsammans med andra kunna ge de mest utsatta lite glädje och hopp. Ett initiativ... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520