Medicinsk expertis

Agneta Nordberg Professor i klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Aino Fianu Jonasson Docent, överläkare, Institutionen för klinisk vetenskap, obstetrik, gynekologi, Karolinska universitetsjukhuset, Huddinge
Ann Nordgren Docent, överläkare, klinisk genetik, Center for molecular medicine, Karolinska institutet
Anna Martling Docent, Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Solna
Anna-Karin Lindqvist Univ.adjunkt och doktorand i sjukgymnastik, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet
Beth von Schreeb Neurolog, överläkare, Verksamhetschef Ersta Sjukhus
Britt-Marie Landgren Professor, Institutionen för klinisk vetenskap, gynekologi och obstetrik, Karolinska Universitetssjukhuset
Carin Muhr Docent, Institutionen för neurovetenskap, Akademiska sjukhuset Uppsala
Christina H. Opava Professor i sjukgymnastik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet
Eva Bojner Horwitz Med dr, sjukgymnast, dipl kontnärlig terapeut,

forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Eva af Trampe Onkolog, överläkare Christinakliniken, Sophiahemmet, Stockholm
Fatima Pedrosa-Domellöf Professor, överläkare ögonsjukdomar, Norrlands Universitetssjukhus
Greta Edelstam Överläkare, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrik och gynekologi, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Gunilla Bolinder Överläkare, verksamhetschef och v. utbildningschef, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Solna
Gunilla Brodda Jansen Verksamhetschef, docent, specialist rehabiliteringsmedicin och smärtlindring i Stockholms Läns landsting
Helena Willes Distriktsläkare allmänmedicin Trollbäckens Vårdcentral, Stockholm
Inger Ekman Professor i omvårdnad och centrumföreståndare för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet
Karin Schenck-Gustafsson Professor i kardiologi, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset
Karolina Kublickiene Docent, chef för Centrum Genusmedicin KI, specialist inom obstetrik och gynekologi
Kerstin Brismar Professor i diabetesforskning vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet Stockholm
Mai-Lis Hellenius Professor i allmänmedicin, med inriktning mot kardiovaskulär prevention, Karolinska Institutet
Mattias Lorentzon Docent i endokrinologi och specialist på osteoporos, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet
Siw Eriksson Med dr. medicinsk chef, Schering Nordiska
Svetlana Lagercrantz Docent och specialist i onkologi och klinisk genetik vid Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Ylwa Westerberg Leg läkare. Specialist inom allmän psykiatri, Psykiatrisk privatmottagning i Nyköping
Solvig Ekblad Docent i transkulturell psykologi och legitimerad psykolog, Karolinska Institutet

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

De första Silvia-läkarna utexaminerade!: Demens har en stor spridning i hela världen och forskarna är överens om att det är en stor folksjukdom. I går ägde den första demenskonferensen i Dementia X rum! Programmet är ett samarbete mell... Läs mer »