Få KBT-tips

Har du frågor som rör psykisk ohälsa och stress går det bra att mejla mig på sara.burlin@pbm.se . Jag ägnar mina arbetsdagar åt att föröska hjälpa med människor med den typen av problem, utifrån ett KBT-perspektiv. Svaren  publiceras här, givetvis med anonym frågeställare. 

Jag arbetar individuellt med klienter men också i gruppbehandlingar, kurser och utbildningar. Vill du läsa mer om det företag som jag jobbar på gå in på www.pbm.se .

Kommentarer