Rika går till specialister, låginkomsttagare till vårdcentralen…

Återigen kommer en rapport om att svensk sjukvård är ojämlik. Det är inte första gången och det handlar inte bara om män kontra kvinnor. Denna gång är det mer ”fattiga” mot ”rika”. Eller lågavlönade mot högavlönade. Svensk sjukvård gynnar höginkomsttagare, skriver de två lundaprofessorerna Anders Anell och Ulf-G Gerdtham i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag. Även om vi är ungefär lika sjuka över inkomstgränserna så är det höginkomsttagarna som får större del av specialistläkarnas kunskaper. Övriga får nöja  sig med vårdcentralerna/primärvården. Professorerna vill ha mer pengar till primärvården och anser att det är här som de privata alternativen skulle verka bäst. Inte genom fler privata specialister.

Camilla

Kommentarer