Låt oss hjälpa till….

Kära medlemmar!

Alla känner vi väl att vi önskar göra något för att hjälpa till i dessa Coronatider!

Att tillsammans med andra kunna ge de mest utsatta lite glädje och hopp.

Ett initiativ är att bjuda på sång och musik till äldrevården, boenden och olika hem.

Vi började i fredags med det initiativ som Linda Rapp med kollegor från Livat musikskola startat. De sjunger varje fredag kl. 15 utanför ett äldreboende och vi bidrar med en slant till de boendes livskvalitet, säkerhet och trygghet.

Jag tänker att vi kan hjälpa till med olika insatser som kan leda till bättre trygghet och trivsel för olika äldreboenden. Vi samlar in via vårt 90-konto Kvinnor o Hälsa och därefter förmedlar vi bidragen till utvalda boenden.

När man sen läser att utbildning av personal saknas i hemtjänsten och på äldreboenden, och vi nu ser arbetslösheten stiga i olika kommuner, är det nära tillhands att tänka – varför inte utöka och möjliggöra utbildning för arbetslösa från hotell o restaurang just hemtjänst och äldreboenden! Så som just nu på Sophiahemmet där det utbildas SAS personal för sjukvården.

Hur kan vi hjälpa till?

Hör av dig om du har konstruktiva förslag!

Vi skapar nya webinarier där alla kan vara med för att hålla kontakt med er kära medlemmar och även med alla som nu inser behovet mer än någonsin att satsa på förebyggande hälsa och livskvalitet!

För alla som är hemma extra mycket i dessa tider bjuder vi på hälsosamma aktiviteter på vår hemsida. Här kan man bl.a. gympa med Susan Lanefelt och prova yoga, meditation och andra må-bra aktiviteter med Annette Lefterow.

Den 22 april kl. 18.30 har vi ett webinarium om näring, muskler och motion. Den 4 maj är temat hur vi kan hantera vår oro som vi kan vända till något kreativt.

Det kommer mer…

Kommentarer