GE EN GÅVA TILL FORSKNING OM KVINNORS HÄLSA

Alexandra Charles: ”Det ska inte vara farligt att vara kvinna”

Från ätstörningar till stroke. Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa bidrar varje år till att öka vår kunskap om kvinnors hälsoproblem.

         

                Alexandra Charles               Karin Schenck-Gustafsson    

– Pengarna går till livsviktig medicinsk forskning, säger Alexandra Charles, stiftelsens ordförande. Kvinnor & Hälsa startades 2008 av den ideella kvinnohälsoorganisationen 1,6 miljonerklubben, grundad av Alexandra Charles.

– Vi samlar in pengar till förmån för vetenskaplig forskning som är betydelsefull och livsviktig för kvinnor – och därmed för alla, även barnen och männen. Trots att hälsan är lika central för kvinnor som för män, har forskning traditionellt utförts mest på män. Det har lett till att vi saknar avgörande kunskap om kvinnors symtom. 

Därför behövs mer forskning med ett könsperspektiv, betonar Alexandra Charles. – Det kan en vara en fråga om liv och död – till exempel om man inte vet att kvinnor kan ha annorlunda symtom än män vid hjärtinfarkt och stroke.

Vem bestämmer vad pengarna går till?

– Ett vetenskapsråd utser varje år stipendiaterna: kliniska forskare som driver forskning med ett genusmedicinskt perspektiv.

Vilka hälsofrågor prioriteras?

– Hjärtkärlsjukdomar, psykisk ohälsa, osteoporos (benskörhet) och Alzheimer är fokusområden, men vi täcker många fler forskningsfält. 2019 gick pengar till forskning om bland annat ätstörningar samt om havandeskapsförgiftning som leder till hjärtkärlsjukdom.

Hur gör jag om jag vill hjälpa?

– Det är enkelt! Du kan swisha valfritt belopp, eller sätta in det på ett av våra två 90- konton. Ge en summa som gåva till någon som fyller år, eller nu i julgåva. Det blir en julklapp som varar. Varje summa gör skillnad – det ska inte vara farligt att vara kvinna!

 

Ditt bidrag behövs!   

Plusgiro: 90 01 52-0, Bankgiro: 900-1520, Swish: 123 900 1520

  •  Ett 90-konto är en trygghet för givaren, det ges endast till seriösa föreningar där allt redovisas enligt särskilda regler från Svensk Insamlingskontroll
  •  Kvinnor & Hälsa är medlem i Giva Sverige som verkar för etisk och professionell insamling

Läs mer: www.kvinnorochhalsa.com

Bli medlem i 1,6 & 2,6 miljonerklubben – för kvinnors hälsa,  klicka här!