Woman in Red 2020

Kära Medlemmar och Gäster,

Vi värnar som alltid om kvinnors hälsa och välmående och har rådfrågat våra sakkunniga och experter angående genomförandet av Woman in Red programmen. Vissa föreläsare och kulturarbetare har ålagts reseförbud och kan därför inte genomföra sina föreläsningar eller program. Därför senarelägger vissa städer sina WIR program. 

Vi har en löpande dialog med sakkunniga och lokala representanter angående kommande program. För er som är i speciella riskgrupper p g a läkemedel, medicinering och vissa kroniska sjukdomar, kan givetvis boka av sitt deltagande. Information finns nedan på denna sida om din stad har ändrat datum för sina aktiviteter. 

Gott mod i dessa oroliga tider! Vi informerar vidare om fler ändringar inträffar.

Varma hälsningar

Er tillgivna

Alexandra

———————————————————————————————–

Woman in Red -en betydelsefull kampanj som handlar ytterst om att rädda liv. 

1,6 & 2,6 miljonerklubben driver kampanjen Woman in Red, ändamålet är att samla in pengar till medicinsk forskning på kvinnohjärtat och sprida kunskap om detta livsviktiga ämne till insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa.

Den 9 mars under Woman in Red-galan på Oscarsteatern i Stockholm belönades fyra forskare med stiftelsen Kvinnor & Hälsas stipendier på 300 000 kr för fortsatt forskning på kvinnohjärtat. Stipendierna delades ut av 1,6 & 2,6 miljonerklubben. 

Idag är hjärt- och kärlsjukdom en av de vanligaste dödsorsakerna bland svenska kvinnor. Trots detta vet vi för lite om kvinnohjärtat. Därför är denna kampanj så viktig!

 

P.g.a Coronaviruset flyttar vi fram följande Woman in Red evenemang:

Kalmar till den 16 mars 2021

Örebro , INSTÄLLT

Uppsala, flyttas fram till våren 2021

Sundsvall , flyttas fram till våren 2021

Halmstad, flyttas fram till våren 2021

Göteborg, INSTÄLLT

Luleå, flyttas fram till våren 2021

Umeå, flyttas fram till våren 2021

Västerås, flyttas fram till våren 2021

Gävle, flyttas fram till våren 2021

Karlskrona, flyttas fram till mars 2021

Malmö, flyttas fram till våren 2021