Kallelse till föreningsstämma

Den ideella kvinnohälsoföreningen 1,6 miljonerklubben med organisationsnummer 802407-8779, håller föreningsstämma tisdagen den 24:e maj kl. 15 – 17. Stämman hålls på Grev Turegatan 27, 2 TR.

Medlemsmotioner och anmälan om deltagande ska vara föreningens kansli till handa senast den 11:e maj 2022, via e-post info@1.6miljonerklubben.com eller via telefon 08-205159.

Välkommen!