Almedalsveckan 2019

Visar en gammal aktivitet. Observera att informationen nedan är inaktuell.

TRÄFFPUNKT 1,6 & 2,6 MILJONERKLUBBEN

Under hela Almedalsveckan finns vi i en monter på Cramérgatan H326, Träffpunkt 1,6 & 2,6, där vi tar upp frågor om jämställdhet, vård och omsorg och mycket mer. Träffa våra volontärer, kontaktkvinnor och föreläsare där.

Välkommen!

Monteransvariga: Wivi-Ann Heurlin Krantz, Eva von Krusenstierna

Dag: 30 juni – 5 juli

Tid: kl 9.00-18.00

Plats: Cramérgatan monter H326, Almedalen, Visby

 

SEMINARIUM 1 JULI

Hur skiljer sig Sverige från övriga Europa när det gäller ökad stress, ångest, alkohol- och spelberoende.  

Välkommen till 1,6 & 2,6 miljonerklubbens seminarium den 1 juli i Almedalen. Ett seminarium i samarbete med Psykiatrifonden, som belyser hur och varför Sverige skiljer sig från andra europeiska länder när det gäller psykisk ohälsa. I seminariet belyser vi positiva exempel från övriga Europa och vilka lärdomar vi kan dra av dem. Lena Hallengren, socialminister, diskuterar tillsammans med våra medicinska experter ett växande folkhälsoproblem.

Några av våra främsta folkhälsoproblem ur ett europeiskt perspektiv är: psykisk ohälsa bland unga, alkoholberoende bland kvinnor och spelberoende. Sverige ligger högre än de flesta europeiska länder när det gäller psykisk ohälsa bland unga. En ökning har framförallt skett bland flickor som söker vård hos psykiatrin. Medelålders kvinnor dricker alkohol i ökad omfattning och spelmissbruket har ökat.

Program 1 juli

15.00 Alexandra Charles von Hofsten, ordförande, 1,6 & 2,6 miljonerklubben och Susanne Rolfner Suvanto, moderator, hälsar välkommen.

15.05 Lena Hallengren (s), socialminister. Vilka insatser krävs för att vända de växande ohälsotalen vad gäller psykisk ohälsa, alkohol- och spelberoende i Sverige? Vad kan vi lära av andra länder?

15.15 Danuta Wasserman, Professor, Karolinska Institutet. Psykisk ohälsa i ett europeiskt perspektiv- är ungdomar och unga vuxna en förlorad generation?

15.30 Urban Pettersson Bargo, WeMind, styrelseledamot Psykiatrifonden. Hur ligger Sverige till vad gäller psykisk ohälsa i ett Europeiskt perspektiv? Vad kan vi lära oss av andra länder som hanterat och löst problem med ökande psykisk ohälsa?

15.45 Markus Heilig, professor, Linköpings universitet. Varför personer med alkoholproblem behöver hjälp av sjukvården. Finns skillnader mellan kvinnor och män vad gäller alkoholmissbruk?

16.00 Anders Håkansson, Professor, överläkare, Lunds universitet. Könsaspekter på spelberoende och hur den moderna spelmarkanden påverkar kvinnors spelande och psykiska ohälsa.

16.15 Lena Flyckt, docent, vice ordförande i Psykiatrifonden, sammanfattar och deltar i en interaktiv paneldiskussion och frågestund. Vad gör vi åt psykisk ohälsa som är ett växande folkhälsoproblem? Vilka åtgärder krävs och vilka är ansvariga för dessa.  Deltagare i panelen: Danuta Wasserman, Urban Pettersson Bargo, Markus Heilig, Anders Håkansson, Lena Flyckt samt Magdalena Gerger, vd Systembolaget.

16.45 Alexandra avslutar.

Välkommen! 

Anmäl dig här!

Dag: 1 juli

Tid: kl 15.00 – 16.45  (kaffe/te/vatten serveras innan seminariet från kl 14.45)

Plats: Europahusets paviljong, Strandvägen 2, Visby 

Varmt välkommen till mingel efter seminariet i arrangemang av SKL och Psykiatrifonden på Psykisk Hälsans hus, kl 17.30 - 18.30, Kinnbergs plats 8.

Det blir mingel, bubbel och frågestund med representanter från bl.a. Psykiatrifonden och (H)järnkoll.

 

 

 

SEMINARIUM 2 JULI 

NYA LÄRDOMAR OM SVERIGE FÖRBÄTTRAR UTRIKESFÖDDA KVINNORS PSYKISKA HÄLSA

Välkommen till 1,6 & 2,6 miljonerklubbens seminarium i Almedalen den 2 juli. Professor Solvig Ekblad, Karolinska Institutet, presenterar ett innovativt lyckat forskningsprojekt med nyanlända utrikesfödda kvinnor med barn som deltagit i kunskapsträffar.  Träffarna innehåller information och kunskap om mänskliga rättigheter, barnuppfostran, sin kropp, stress, hälsofrämjande mat, friskvård och svenskt rättsväsende. Professor Solvig Ekblad står bakom projektet tillsammans med 1,6 & 2,6 miljonerklubben med verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten.


Den 2 juli berättar Solvig Ekblad, professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning om resultatet av de olika cirkelträffomgångarna som pågått sedan 2018 och hur de genomförs. Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor och Anna Maria Corazza Bildt, samordnare av barns rättigheter vid Europaparlamentet, reflekterar över projektet. Kerstin Blomberg, lokal koordinator Gotland informerar om hur träffarna har fungerat tillsammans med två deltagare från kursen.

 

Program 2 juli

16.00  Alexandra Charles, ordförande 1,6 miljonerklubben

16.15  Kerstin Blomberg, lokal koordinator Visby, informerar om upplägget av cirkelträffar och erfarenheter med nyanlända kvinnor på Gotland.

16.30  Deltagare från cirkelträffarna informerar om sina erfarenheter. (Kontakttolk finns på plats)

16.45  Solvig Ekblad, informerar om varför cirkelträffarna är en investering i hälsa och ett hållbarhetsmål samt betydelsen av att stärka nyanlända mödrar med barn att känna sig trygga.

17.00  Cecilia Elving och Anna Maria Corazza Bildt reflekterar och diskuterar utifrån det arbete som görs med nyanlända kvinnor och barn.

17.25  Frågestund

17.45  Alexandra Charles von Hofsten, avslutar.

Välkommen!

Anmäl dig här!

Dag: 2 juli 2019

Tid: 16.00 - 17.45

Plats: Soberian, Kilgränd 1, Almedalen/Visby

 

När:30 juni – 7 juli
Plats:Visby, Gotland
Pris:Fri entré
Övrigt:Programmen uppdateras löpande.

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Hjärtgolf

Hjärtgolfen

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520