"Äntligen har vi färre ålders- relaterade synskador!"

   

Att bli blind eller få dålig syn uppfattades förr som en naturlig följd av åldrandet. Idag har utvecklingen gått framåt och många fler äldre får hjälp till ett liv med synen i behåll.

Förmågan att kunna se ran-kas väldigt högt av oss människor. Att mista synen är ett hårt slag mot livskvaliteten. Förr var dålig syn och ålderdom nära sammankopplade. De medicinska framstegen inom ögonsjukvården har lyckats vända på den utvecklingen.

Våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD), även kallat för "gula fläcken-sjukan", är ett tillstånd som kan drabba det åldrande ögat. Det handlar om att små blodkärl i ögonbotten växer och leder till svullnad och blödningar som skadar näthinnans synceller och hindrar dem från att ta emot ljus. Resultatet blir sämre syn framförallt i centrala synfältet.

Tidigare betraktades våt AMD som obotligt, en naturlig följd av att bli gam-mal. Idag finns behandling för den här patientgruppen. Ju tidigare symptomen upptäcks desto mer av synen kan också bevaras.

      Beatrice Peebo  Foto: Bayer

 

Ögonläkaren Beatrice Peebo har arbetat i ögonsjukvården närmare 20 år. Hon beskriver en utveckling där medicin idag i många fall kan hejda sjukdomen och i vissa fall till och med förbättra synen för äldre patienter.

- Patienterna kontaktar ögonsjukvården när de märker att det blir svårt att läsa el-ler de ser suddigt. Ett klassiskt kännetecken för våt AMD är att linjer blir krokiga. Många är rädda för att förlora synen och det är fantastiskt att kunna erbjuda dem hjälp och behandling.

Ögonsjukvården har gått starkt framåt de senaste åren. Nya metoder för diag-nostik och behandling används och för många äldre har det inneburit ett liv där de kan fortsätta göra och uppleva saker som att köra bil, läsa morgontidningen eller bara umgås med familj och vänner. De blir inte beroende av andras hjälp eller vård.

- Vi har långt färre personer med svår synnedsättning idag och syncentralerna har inte alls lika många hjälpsökande. Jag har varit med i en tid när vi inte kun-de behandla våt AMD. Det var hemskt att vara så maktlös och se sina patienter snabbt förlora synen. Som läkare är det en stor förmån att få ha varit med om den här utvecklingen. 

Hur går behandlingen i ögonen till?  - Det är inte helt okomplicerat och kan upplevas som obehagligt för den som inte har varit med om det tidigare. Man injicerar ett läkemedel i ögat. Det låter otäckt men det sker med bedövning och det är lindrigare än de flesta tror.

Redan vid andra gången brukar de flesta vänja sig vid nålen enligt Beatrice Peebo. Injektioner görs sedan enligt visst intervall. En viktig faktor är sterilitet i samband med injektionerna. Det måste vara absolut sterilt för att inte riskera infektion som kan skada ögat.

- Ute på ögonklinikerna blir det här en avancerad logistik där läkemedel, under-sökningsinstrument, personal och patien-ter ska hanteras. Vår stora utmaning är att få det här att fungera smidigt. Vi vill ju kunna hjälpa så många patienter som möjligt!

Har du frågor eller funderingar kring åldersrelaterade ögonsjukdomar, kontakta Vårdguiden 1177 Har du eller någon anhörig besvär med synen, kontakta i så fall din optiker eller husläkare för kontroll. 

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520