Debatt. 

Det borde vara ett enkelt beslut för regeringen att ta. Förslaget är förberett med ett gediget kunskapsunderlag samt en hälsoekonomisk analys gjord av regeringens egen expertmyndighet.

Foto: Ole Gunnar Onsøien/NTB scanpix/TT

Det har gått närmare två år sedan Folkhälsomyndigheten lämnade sitt förslag om ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper.

Programmet omfattande bland annat vaccin mot influensa och lunginflammation (pneumokocker).

Men regeringen har inte fattat beslut i frågan och landstingen har svårt att följa de icke bindande rekommendationer som finns.

Situationen är inget annat än oacceptabel. Ett vaccinationsprogram skulle minska behovet av sjukhusvård och antalet sjukskrivningar.

Och än viktigare skulle det rädda liv.

Varje år dör tusentals människor i Sverige, främst äldre, antingen direkt eller i en komplikation till influensa eller lunginflammation. I dag finns verksamma vaccin. Det är särskilt viktigt att dessa erbjuds riskgrupper, det vill säga barn och vuxna med kroniska sjukdomar och nedsatt immunförsvar.

Det har snart gått två år sedan Folkhälsomyndigheten lämnade sitt förslag till regeringen men ännu har inget beslut tagits i frågan.

Varför denna väntan?

Varför dra frågan i långbänk?

För oss är det obegripligt.

Både influensa och lunginflammation kan vara tufft för kroppen att hantera, inte minst med stigande ålder och om man samtidigt har en annan kronisk sjukdom.

Alla har vi någon i vår närhet som har drabbats. Detta är sjukdomar som kan leda till allvarliga konsekvenser för den enskilde och för sjukvården och samhället. Det är mycket lidande som skulle kunna undvikas, och stora resurser som skulle kunna sparas, om fler erbjöds vaccination rutinmässigt.

Att Folkhälsomyndigheten gjort bedömningen att det är samhällsekonomiskt lönsamt att vaccinera definierade riskgrupper inom ramen för ett första nationellt vaccinationsprogram, som även inkluderar vuxna, är självklart glädjande. Att regeringen inte agerat är beklagligt.

Regeringen behöver agera. För även om landstingen har investerat betydande belopp i stora kampanjer med syfte att informera befolkningen om influensavaccin så är det knappt 50 procent som vaccinerar sig och de regionala skillnaderna är stora. Sverige når i dag inte Världshälsoorganisationen WHO:s mål på 75 procent.

Att vi ännu inte har ett nationellt vaccinationsprogram som skyddar riskgrupper är nedslående. Vinsterna är lika uppenbara som stora:

- Minskat lidande när färre drabbas av influensa och lunginflammation.

- Ökad möjlighet att nå WHO:s mål om 75 procent influensavaccinerade.

- Minskade kostnader för samhället när vi inte behöver belasta vården med sjukdomar som kan förebyggas.

- Bidra till minskad antibiotikaanvändning och därmed minskad antibiotikaresistens.

Vi vill se att regeringen, som lovat att prioritera förebyggande insatser för att förbättra folkhälsan, nu fattar ett beslut enligt Folkhälsomyndighetens förslag, och inför ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper som skyddar mot influensa och lunginflammation.

Det borde vara ett enkelt beslut för regeringen att ta. Förslaget är förberett med ett gediget kunskapsunderlag samt en hälsoekonomisk analys gjord av regeringens egen expertmyndighet. Det här är en möjlighet för samhället att få en friskare befolkning, en mer jämlik vård och rädda liv.

Varför väntar vi?

 

    

Alexandra Charles von Hofsten, ordförande och grundare 1,6 miljonerklubben

Kerstin Brismar, professor och specialist i internmedicin, diabetologi och endokrinologi

 

Publicerad i Norran.se 5/8 2018 

https://www.norran.se/asikter/debatt/det-behovs-ett-vaccinationsprogram-for-vuxna/

Publicerad i Piteå Tidningen 17/7 2018 

http://www.pt.se/opinion/debatt/vaccinationsprogram-behovs-aven-for-vuxna-10923323.aspx

Publicerad i Expressen 5/6 2018

https://www.expressen.se/debatt/varje-ar-dor-tusentals-svenskar-helt-i-onodan/

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520