Diabetes farligare för kvinnor

Kvinnor med diabetes löper upp till dubbelt så stor risk som manliga diabetiker att drabbas av sjukdomar i hjärtats kranskärl. Men egenkontroll av blodsockret minskar risken för svåra komplikationer och dödsfall. Det visar en stor undersökning som har publicerats i tidningen Diabetologica.

Det finns vissa skillnader i hur typ 2 diabetes (vuxendiabetes) påverkar kvinnor och män. En mans risk att själv bli sjuk om det finns diabetes i släkten är två gånger högre än en kvinnas, enligt en studie från Centrum för genusmedicin vid Karolinska Institutet. Varför kvinnor inte påverkas på samma sätt av ärftliga faktorer är inte helt klarlagt, men det antas att könshormonet östrogen ger ett visst skydd.

Kvinnor med diabetes har dubbelt så stor risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar jämfört med män med diabetes och fyra gånger så stor risk jämfört med kvinnor som inte har diabetes. Kvinnliga diabetiker får också hjärtinfarkt tidigare i livet med större och mer livshotande infarkter.

Blodsockerkontroll minskar riskerna

En studie med över 3 000 patienter visar att de som regelbundet kontrollerar sitt blodsocker har minskad risk att drabbas av hjärtinfarkt, stroke och andra följdsjukdomar.

Resultaten visar att de som regelbundet mätte sitt blodsocker minskade risken för svåra diabeteskomplikationer med en tredjedel jämfört med de som inte gjorde det. Trots det så finns det inga enhetliga riktlinjer i Sverige för hur ofta personer med typ 2 diabetes ska kontrollera sitt blodsockervärde. Somliga testar ett par gånger i veckan, andra mera sällan. Däremot har Svensk Förening för Diabetologi fastställt ett antal gränsvärden för blodsocker vid typ 2 diabetes:

 • blodsockervärde före måltid: lägre än 6,0 mmol/L
 • blodsockervärde efter måltid: lägre än 10,0 mmol/L

Enkla förändringar när det gäller mat, motion, alkohol och rökning gör stor skillnad. Bara en så liten viktnedgång som fem kilo ger betydande hälsovinster. Om man samtidigt har möjlighet att följa hur denna åtgärd påverkar blodsockret kan det fungera som en morot och motivera till flera förändringar. Egna mätningar av blodsockret ger ett omedelbart gensvar.

Dold diabetes

Många kvinnor har diabetes utan att veta om det. Det visar en stor svensk studie utförd i Göteborg. 2 600 kvinnor, 64 år gamla, bjöds in att göra ett glukostoleranstest. Av dessa kvinnor hade 122 (4,7 procent) redan diagnosen diabetes. Läkarna hittade lika många med dittills oupptäckt diabetes. Ytterligare 375 kvinnor (över 14 procent!) var på väg att utveckla diabetes – de hade nedsatt glukostolerans vilket är ett förstadium till diabetes.

Forskarna drar slutsatsen att det finns 150 000 – 200 000 människor i Sverige med oupptäckt diabetes. Ännu fler har nedsatt glukostolerans och kan minska risken för att insjukna genom behandling. Typ 2 diabetes utvecklas under lång tid och utan tydliga tecken. Man kan vara symptomfri i flera år innan sjukdomen märks av. Men de stora och små blodkärlen påverkas under tiden – njurar, ögon, hjärtat och andra delar av kroppen skadas. Därför är tidig upptäckt är viktig. Det har också stor betydelse för att undvika komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar.

Testa dig själv – är du riskzonen?

Dessa faktorer har stor betydelse för risken att utveckla diabetes:

 • Över 55 år
 • BMI över 30
 • Midjemått över 80 cm
 • Läkemedelsbehandling mot högt blodtryck eller höga blodfetter
 • Förhöjt blodsocker (vid hälsokontroll, graviditet eller sjukdom)
 • Familjemedlemmar med diabetes
 • Liten fysisk aktivitet
 • Rökning

Svarade du ja på minst fem av påståenden ovan är risken att insjukna i diabetes förhöjt. På vårdcentralen kan man be att få testa sitt blodsocker för att upptäcka eventuellt förhöjda blodsockervärden.

Förebygg följdsjukdomar

Med dessa enkla råd kan du som har typ 2 diabetes må bättre och minska risken för följdsjukdomar.

 • Kontrollera blodsockret regelbundet.
 • Rör på dig! Gå minst 30 minuter om dagen.
 • Om du väger för mycket – gå ner i vikt.
 • Ät varierat med mycket frukt och grönt.
 • Om du röker – fimpa!

Fakta – två olika blodsockervärden

När patienten själv kontrollerar sitt blodsockervärde, får man besked om hur värdet är just då. Blodsockervärdet mäts i millimol per liter blod, mmol/L, och patienten ser värdet direkt i sin blodsockermätare. Det bör ligga lägre än 6,0 mmol/L före måltid, och lägre än 10,0 mmol/L efter måltid.

HbA1c är ett annat blodsockervärde, som visar hur blodsockret har legat under en längre period. Det ska tas var tredje eller fjärde månad, mäts i procent och analyseras på laboratorium. Det bör ligga så nära 5 procent som möjligt vid typ 2 diabetes.

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520