Kalla in alla unga kvinnor till mönstring

Överbefälhavaren har fört fram tanken att kvinnor borde få mönstringsplikt, en utmärkt idé. Det finns helt andra skäl än de militära för en sådan ordning. Ofta har under de senaste 20 åren påpekats hur dålig kunskap vi har om kvinnors fysiologi och sjukdomar och hur litet som egentligen forskas om detta. Länge har mallen varit en frisk ung man. I statistiska undersökningar har det också visat sig att mallen ofta är en medelålders man med god utbildning och god ekonomi. Listan kan göras lång.

Problemet är att vi faktiskt har alldeles för litet kunskapsunderlag om kvinnor och vi har också svårt att få fram det. Kunskapen om män har länge haft ett oerhört försteg just på grund av mönstringen och därtill kopplade undersökningar. Mönstringen pågår under två dagar och varje individ undersöks psykiskt och fysiskt. Fortfarande kallas alla män till mönstring även om antalet som gör värnplikt har minskat och det ger en unik kunskap om läget och en snabb bild av förändringar.

Någon möjlighet att på liknande sätt undersöka kvinnor finns ingenstans. Utbildningar som har en stor andel kvinnor borde vara en möjlighet men en sådan grupp är redan selekterad och dessutom är den sällan jämngammal.

Kvinnlig värnplikt har diskuterats nyligen men debatten tystnade snabbt. Helt oberoende av eventuell värnplikt skulle man kunna bygga upp ett system för kvinnlig mönstring. Den militära organisationen skulle kunna användas för att under några år kalla in även kvinnor till mönstring. Mönstringen för kvinnor skulle delvis kunna ha ett annat innehåll än för männen men ändå ge tillräckliga uppgifter för militära önskemål.

Några årgångar som är små, då resurser finns lediga, skulle kunna tjäna som försöksomgångar. Med till exempel fem årskullar unga kvinnor noggrant undersökta skulle vi kunna börja se hur det egentligen förhåller sig med både fysiologiska och psykologiska parametrar."

Anna-Lisa Hellsing, leg sjukgymnast, med. doktor.

Debattartikeln publicerades i Dagens Nyheter lördagen den 2 mars 2002. Tanken är god, kanske vore detta ett sätt att komma tillrätta med ensidigheten i könsutbudet inför forskning och därmed ligga till grund för bättre doserade mediciner för oss kvinnor.

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520