Kvinnoplåga med låg status

Svår kvinnoplåga med låg status

Nära en miljon av landets 1,3 miljoner migränpatienter är kvinnor. Svenska Migränförbundet har genomfört en undersökning bland migräniker. 90 procent var kvinnor. Nästan samtliga upplevde sina besvär som stora eller mycket stora. Många blir helt arbetsoförmögna. Antalet sjukdagar i gruppen var i genomsnitt 8 per månad.

Vid beräkningen av olika sjukdomars svårighetsgrad rankas migrän bland dem som har den svåraste handikappgraden, likställd med totalförlamning, demens och aktiv psykos.

Det rör sig om en oerhört smärtsam, ännu så länge obotlig sjukdom som mest drabbar kvinnor. Det är hög tid att vi börjar betrakta migrän som den allvarliga sjukdom det faktiskt rör sig om, säger Svea Olofsdotter på Svenska Migränförbundet.

Fler anfall vid mens
Tidigare studier visar att kvinnlig migrän i viss utsträckning är hormonberoende. Hos 60 – 80 procent av patienterna märks ett ökat antal anfall kring menstruationen. Andra faktorer som påverkar sjukdomen negativt är hög arbetsbelastning och stress.

– Den samhällsstruktur vi har gör att drabbade kvinnor inom tunga och stressiga låglöneyrken bär en stor börda eftersom sjukdomen också ökar sjukfrånvaron, säger Svea Olofsdotter.

Låg status
Trots att migrän är en så svår sjukdom har den låg status. Många drabbade upplever stor okunskap bland vårdgivare och allmänhet och utbudet av effektiva läkemedel anses dåligt. På Svenska Migränförbundet tror man att skälet är just att sjukdomen är så kvinnodominerad.

– Kvinnor som skyller på huvudvärk betraktas som gnälliga käringar. Det är mer legitimt att komma till jobbet och vara bakfull än att säga att man har migrän, säger Svea Olofsdotter.

Dolt handikapp
Det är inte bara i sitt akuta skede som migrän skapar lidande. Många är starkt påverkade av sin sjukdom även mellan attackerna. De fruktar ständigt nya attacker och känner sig nedstämda. Väldigt många upplever också att deras sociala liv blir lidande.
– Migrän är ett dolt handikapp som slår hårt både mot den som drabbas, deras anhöriga och kollegor, konstaterar Svea Olofsdotter.
Kristin Rydberg

Svenska Migränförbundet
Svenska Migränförbundet är en ideell organisation med ca 2700 medlemmar som bildades 1990. Läs mer på www.migran.org

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520