Migrän - är du drabbad?

Är du drabbad? Om kvinnors eländiga migrän

Migrän är som vi alla vet en svår huvudvärk som i stor utsträckning drabbar kvinnor.  Den kommer anfallsvis och betingas av att vissa av hjärnans blodkärl först dras ihop och sedan utvidgas. Stress, mat av olika slag och hormoner har stor roll i sammanhanget.

Det finns två typer av migrän

Migrän med aura. Här föregår synförändringar, blixtar ljud- och ljuskäns-lighet värken. Det vanligaste är det så kallade flimmer-scotornet som kan upplevas som skrämmande första gången man drabbas.  Det börjar som en lysande punkt som långsamt växer åt sidan och förvandlas till lysande och blinkande zig-zag linjer. När zig-zaglinjen når synfältslinjen bryts den sönder och försvinner, och synen blir normal igen.  Under auran kan man få mindre eller större bortfall av det normala synfältet.

Andra klassiska neurologiska aurasymptom är stickningar och domningar i ena kroppshalvan. De börjar ofta i fingrarna och sprider sig ganska snabbt längs armen upp till ansiktet och runt munnen. Mer ovanligt är att man får kortvarigt sluddrigt tal och svårt att forma orden – symptomen kan alltså missförstås till att vara en stroke.

Migrän utan aura med enbart huvudvärk, ökad känslighet för ljus och ljud samt illamående.  Huvudvärken är ofta halvsidig och pulserande och ökar vid kroppsansträngning. Man kan också bli känslig för lukter. Obehandlad följs huvudvärken av illamående och kräkningar. I slutet av anfallet är det vanligt att man kissar ofta. Det är ett tecken på att kroppen vill göra sig av med den extra vätska som samlats under anfallet.

Den vanligaste formen är migrän utan aura, bara cirka 10 procent har migrän med aura. Mycket sällsynt är att ha aura men ingen huvudvärk. Anfallsvis drabbas man då av de lysande zig-zag blixtarna, synfältsbortfall och andra neurologiska fenomen  men utan efterföljande huvudvärk.

Innan auran kan migränikern känna föraningar. De kan yttra sig som trötthet eller upprymdhet, abnorm hunger ibland efter speciella saker, en stark känsla av obehag eller motsatsen: ett starkt välbefinnande. Denna gåtfulla fas kan inträffa flera timmar före ett migränanfall.

Finns det bot?

Migrän kan inte botas, men risken för att få anfall kan kraftigt reduceras. Enstaka anfall behandlas i första hand med receptfria acetylsalicylsyra preparat gärna i kombination med koffein. Sedan finns det en rad nya moderna mediciner som Imigran, Naramig, Zomig och Maxalt. Betablockare kan förebygga vid svårare besvär, då handlar det om medicin som tas dagligen under en period för att undvika anfall.

Läs mer på www.migranforbundet.se

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520