Nu finns svenska nationella riktlinjer för preeklampsi

Preeklampsi är en graviditetskomplikation som drabbar gravida kvinnor och som debuterar efter graviditetsvecka 20. I år kommer svenska nationella riktlinjer att komma ut för att säkerställa en likvärdig vård för alla gravida kvinnor i Sverige.

   

När årets Kvinnor och Hälsa stipendier delades ut på Oscars i våras i samband med Woman in Red evenemanget, fick två unga forskare, Lina Bergman och Emma von Wowern varsitt stipendium för preeklampsi-forskning (havandeskapsförgiftning).

Man vet inte varför preeklampsi uppstår men troligen har anläggandet av moderkakan en viktig roll liksom bakomliggande egenskaper som högt blodtryck övervikt och ålder. Preeklampsi drabbar cirka 3 procent av gravida kvinnor och det allra vanligaste och första tecknet på preeklampsi är att blodtrycket blir högt, andra symtom kan vara att man svullnar upp och ökar i vikt, kraftig huvudvärk och ansiktssvullnad kan förekomma vid svårare fall. I mildare former är detta dock vanliga besvär under en graviditet och kan därför vara svåra att upptäcka och särskilja, varför kontroller är viktiga. Hos de flesta kvinnor stannar sjukdomen vid högt blodtryck men hos andra kan allvarliga komplikationer som hjärtsvikt, vätska i lungorna eller kramper uppstå.  

Havandeskapsförgiftning går inte över så länge man är gravid, förlossning är enda boten, men efter förlossningen kan man bli helt frisk inom en vecka. Dock har kvinnor som tidigare haft preeklampsi en fördubblad risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdom senare i livet.

Nya riktlinjer

Internationella riktlinjer har tagits fram för handläggning av preeklampsi. För att sprida kunskap och uppmärksamhet kring preeklampsi har den 22 maj varje år utsetts till Internationella preeklampsi-dagen. I år kommer svenska nationella riktlinjer att komma ut för att säkerställa en likvärdig vård för alla gravida kvinnor i Sverige.

Lina Bergmans forskning fokuserar på organkomplikationer till preeklampsi. I synnerhet tittar Lina på komplikationer från hjärnan och hjärtat men även på att i tidig graviditet upptäcka vilka kvinnor det är som har högre risk att drabbas av tillståndet. Det senare sker genom en stor studie i Sverige, i IMPACT-studien. Man rekryterar kvinnor i tidig graviditet på sex orter i Sverige där kvinnorna får svara på frågor och lämna blodprov för därefter utveckla ett test där man kan urskilja kvinnor som löper hög risk.

Ökade intresse för hjärt- kärlsystemets roll

Det finns ett ökande intresse för hjärt- kärlsystemets roll i uppkomsten av preeklampsi. En teori är att kvinnans kärl inte kan anpassa sig till en graviditet på ett normalt sätt, säger Emma von Wowern som forskat på kärlstelhet hos gravida kvinnor och hur detta kan ha ett samband med blodtryckskomplikationer under graviditeten. Hennes stipendium från Kvinnor & Hälsas är för en studie som med en typ av ultraljud kommer att undersöka hur sambandet mellan mammans hjärtarbete och blodcirkulation till kroppen, och blodcirkulationen till livmodern och moderkakan, ser ut. Detta kan i sin tur också ha ett samband med hur fostret växer i mammans mage. Förhoppningen är att ny kunskap på detta område kan leda till fördjupad förståelse om sjukdomsmekanismer, samt bättre och mer individanpassad behandling. 

(Det mest kända fallet av preeklampsi mötte vi för några år sedan i tv-serien Downton Abbey där en dotter i familjen skrevs ur serien, dvs, dog av just preeklampsi. Ett effektivt sätt att förmedla kunskap, under ett par dagar talade alla om preeklampsi (… reds anm.)

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520