Ordning och reda lönar sig alltid

- så fixa ditt privata kontor!

Kontrolluppgifter

 Nu bör du ha fått alla kontrolluppgifter från arbetsgivare, banker, försäkringskassan, försäkringsbolag och pensionsinstitut. Kolla direkt så att allt stämmer. Åtgärda ev. fel på en gång så att din förtryckta deklarationsblankett blir riktig, annars måste du deklarera manuellt. Spara kontrolluppgifter så att du enkelt kan stämma av mot deklarationsblanketten när den kommer i mars/april. Har du inte fått din blankett före 18 april, kontakta skattekontoret.
Senast 2 maj ska du deklarera i år. Gör du det via Internet, sms eller telefon och har anmält kontonummer kan du få ut ev. överskott redan före midsommar.

Rot-avdrag före 1 mars 2006

Har du anlitat en hantverkare som renoverat din bostad eller fritidshus mellan 15 april 2004 - 30 juni 2005 kan du ansöka om ROT-avdrag på arbetskostnaden, senast 1 mars 2006. På www.skatteverket.se kan du läsa mer om skattereduktion för byggnadsarbeten.

Kvitton för renovering

Du kan sänka vinsten - och därmed skatten - vid försäljning av fastighet om du har sparat kvitton och kan bevisa att du har haft kostnader för förbättringar som exempelvis ny-, till- och ombyggnad.

Tillgodokvitto och presentkort

Lämnar du tillbaka en vara och får ett tillgodokvitto är det giltigt i tio år om inget annat uppges. Köper du presentkort, kolla att giltighetstid framgår. Utnyttja tillgodokvitton eller presentkort så fort som möjligt. Om butiken läggs ner blir de värdelösa!

Spara deklarationer i sex år

Var noga med att spara avräkningsnotor vid aktiehandel tills du säljer aktierna, och sedan som underlag till deklaration. Deklarationer och underlag bör sparas i sex år, bokföringsmaterial i tio år.

Viktiga papper i bankfack

Spara kontrakt, bouppteckningar, testamenten, försäkringsbrev och papper som har med dina fastigheter att göra i bankfack. Har du köpt ett värdeföremål bör du spara kvittot i bankfack för att vid stöld eller brand kunna bevisa för försäkringsbolaget att du hade denna värdesak.

Garantibevis

Om du har fått ett garantibevis bör det sparas, ihop med kvittot, hela garantitiden. En vara eller tjänst kan reklameras inom tre år. Spara därför kvitton minst tre år. Klaga måste Du göra senast två månader efter upptäckt fel. Efter 6 månader måste du kunna bevisa att felet inte uppstått pga. din påverkan.

Spara kvitton i tre år

Företag har tre år på sig att kräva betalning av dig, så kvitton ska sparas lika länge. Betalar du via Internet, skriv ut betalningsordern och spara den. Betalar du med kort, spara kontoutdraget där det framgår att du betalat räkningen.

 

Källfakta: IkanobankenBlogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520