Reumatism är tre gånger så vanligt bland kvinnor

Minst en miljon svenskar har någon form av reumatisk sjukdom. Nya epidemiologiska studier visar att ungefär 2.000 personer i Sverige varje år drabbas av någon reumatisk sjukdom.

Det finns ett 80-tal reumatiska sjukdomar, varav reumatoid artrit, det vill säga ledgångsreumatism, är den vanligaste formen. Ledgångsreumatism kan debutera i alla åldrar men uppträder vanligtvis först i 60-65 årsåldern. Sjukdomen drabbar tre gånger så ofta kvinnor som män.

Produktionsbortfallet dyrare än vården

Hälsouniversitetet i Linköping presenterade nyligen en rapport som visar att de reumatiska sjukdomarna kostar det svenska samhället minst 36 miljarder kronor om året.

Rapporten bygger på siffror från 2001 och visar en mycket hög andel indirekta kostnader. Endast 14 procent, fem miljarder, används till vård och läkemedel. Övriga 86 procent är produktionsbortfall – förtidspensioner samt sjukbidrag står för 19 miljarder och sjukskrivningar för 12 miljarder kronor. Produktionsbortfallet motsvarar 350 miljoner kronor per 100.000 invånare. Kvinnornas andel var cirka 2/3.

Smärta bör behandlas

Reumatiska sjukdomar är ofta förenade med smärta som bör behandlas. Först och främst för att undvika onödigt lidande, men också därför att obehandlad värk kan leda till sömnproblem, depression och att smärtan blir ännu värre.

Inte sällan används värktabletter som har antiinflammatorisk effekt, så kallade NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska medel). Dessa läkemedel verkar inflammationshämmande, men problemet är att läkemedlet inte bara lindrar värken, det förstör samtidigt en del av det skydd som magen behöver och ökar därför dramatiskt riskerna för allvarliga eller dödliga komplikationer i magen. Nya smärtläkemedel riktar sig däremot bara mot värken och låter magens skydd vara ifred.

Det finns därför goda medicinska skäl att byta ut äldre smärtläkemedel mot dessa specifika COX-2 hämmare, åtminstone för patienter som har förhöjd risk för magkomplikationer.

Färre blödande magsår med COX-2-hämmare

Återigen har det bekräftats, nu i en oberoende epidemiologisk studie som publicerades i höstas, att risken för blödande magsår är fyra gånger större för patienter som fått konventionella NSAID preparat jämfört med patienter som fått coxiber.

- Det är en mycket välgjord och stor studie som åter bekräftar fördelarna med COX 2-hämmare, säger Richard Ekesbo, distriktsläkare. För patienter med kronisk smärta, exempelvis de som lider av ledgångsreumatism är specifika COX-2-hämmare bra läkemedel. Dessa patienter tillhör en stor riskgrupp eftersom de ofta har andra mediciner som ökar risken för magproblem. Det är dyrare preparat, men valet är i alla fall enkelt eftersom man kan spara pengar i förlängningen genom att använda dem. Det är en kostnadsfråga men man måste se rimligheten i vad som kostar, avslutar han.

källa: pfizernytt

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520