Rökning, största enskilda riskfaktorn för sjukdom

Tipsrundan från Hjärtgåing i Stockholm - intressant att läsa och lära för oss alla! Varsågoda, här kommer frågor - och svar!

I år rörde frågorna enbart den enligt regeringen "största enskilda riskfaktorn till sjukdom och förtida död".

1,6 miljonerklubben har på olika sätt offentligt tagit ställning mot tobaksbruket som en av de allvarligaste orsakerna till kvinnlig ohälsa. Även om du själv är fri från den riskfaktorn är du viktig i den allmänna debatten där du arbetar eller bor – det är genom opinionsbildning du medverkar till förbättring för alla, inte minst för dina barn och barnbarn! Visst är det bra att rökningen stadigt minskar. Men om vi ser till det totala tobaksbruket - rökning och/eller snusning - så är var femte kvinna och var tredje man i Sverige dagligen beroende av drogen nikotin. Därför måste det förebyggande arbetet fortsätta.

Fråga 1

Viktuppgång upplevs inte sällan som ett problem för kvinnor som vill sluta röka. Hur många extra kilon kan man gå upp innan sjukdomsrisken blir lika hög som om man fortsätter att röka?

Svar: Frågan påminner om att cigarettrökning är svårslagen som orsak till sjukdom och för tidig död. Att fortsätta röka innebär enligt överviktsexperten Stephan Rössners jämförelse för några år sedan en lika stor risk som 70 kilos övervikt.

Fråga 2

Bland kvinnliga läkare röker 2% dagligen, bland tandhygienister också 2%.
Hur stor andel av svenska vuxna kvinnor röker dagligen?

Svar: 17%, mest i åldersgruppen 45-64 år (22%). Till detta kommer 9% tillfällighetsrökning.

Fråga 3

Bland svenska män i åldern 30-44 år snusar 29%. Hur många jämnåriga kvinnor snusar?

Svar: 5%. Snusindustrin har förklarat kvinnor som sin viktigaste målgrupp – män snusar ju redan duktigt… En oroande ökning av snusning ses i skolans årskurs 9.

Fråga 4

Hur mycket beräknas rökningen – genom sjukvård, sjukskrivning och förtida död – varje år kosta det svenska samhället?

Svar: 26 miljarder kronor. Av dessa ligger 18 miljarder på sjukskrivning i tobaksorsakad sjukdom.

Fråga 5

Trafiken skördar årligen omkring 500 dödsfall, rökningen omkring 7 000. Statens anslag till trafiksäkerhetsåtgärder år 2003 var 1,8 miljarder kronor. Hur stort var anslaget till tobaksförebyggande åtgärder samma år?

Svar: 30 miljoner kronor. Sedan dess har anslagen minskat – regeringen tror efter det lyckade införandet av rökfria serveringslokaler att det förebyggande arbetet är självgående…

Fråga 6

Hur länge behöver du utsättas för passiv rökning innan dina blodkärl börjar påverkas?

Svar: Redan efter 30 minuter kan man påvisa begynnande förändringar i kärlväggarna!

Fråga 7

För några veckor sedan rapporterade dagspressen om en stor studie i Västerbotten:
"...gör dig fet!" är ett exempel på rubriker som förekom. Vad var det som riskerar att ge övervikt?

Svar: Studien visade att snusning påverkar ämnesomsättningen med bland annat risk för övervikt.

Fråga 8

Vilka ökade risker i samband med graviditet löper snusande mödrar jämfört med icke tobaksbrukare?

Svar: Havandeskapsförgiftning, för tidig födsel och sänkt födelsevikt. Så för den gravida kvinnan att gå över till snusning löser inte problemen…

 

www.tobaksfakta.org är en utmärkt källa för den som vill ha aktuell information.

Göran Boëthius
För Yrkesföreningar mot Tobak

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520