Unga flickor kränks sexuellt

Hur förebygger vi unga flickors utsatthet för kränkningar och sexualiserat våld?

De kallar oss horor! Andra och grövre uttryck riktas mot flickor dagligen. Sexuella kränkningar går längre och längre ner i åldrarna. Vad gör man med flickor i skolåldern som ständigt blir utsatta för kränkningar med könsord, flickor som känner skuld och skam inför sina kroppar? Vad händer med självbilden och den egna kroppsuppfattningen? Hur mycket skall unga flickor tåla? Vem har ansvaret? Det här är viktiga frågor som kräver svar. Jämställdhetskonsult Doris Marysdotter har lång erfarenhet av ungdomar och har mött många utsatta flickor. Ett led hennes arbete är att stärka flickor som individer och som grupp samt att synliggöra våldet och vardagsförtrycket.

Det förekommer mer och mer våld i skolan.

Kränkningar och sexualiserat våld utförs inte bara av pojkar mot flickor. Det kan vara flickor som kränker flickor, flickor som kränker pojkar eller pojkar som kränker pojkar. Det vanligaste är dock att pojkar i grupp utsätter flickor för kränkningar och sexualiserat våld. Om flickor skall beskriva den farligaste platsen på skolan så är det - toaletten. Flickor blir ofta offer i situationen, något som måste förhindras.

- Det viktiga ansvaret att ta tag i det här problemet ligger naturligtvis på oss vuxna, menar Doris Marysdotter, men tyvärr saknar vuxna ofta kunskaper och kan sällan svara på frågor från flickor om relationer, våld, sexualiserat våld och pojkars förtryck. Skolan har därför ett stort ansvar att arbeta för jämställdhet. Doris Marysdotter efterlyser fler män i skolan som arbetar med kompensatorisk pedagogik. Män som kan ge flickor och pojkar det dom saknar, det vill säga att arbeta med pojkar som kränker i grupp och att ge flickor ett språk.

Det viktiga vuxenansvaret

Enligt Doris Marysdotter innebär vuxenansvaret att ge tid, plats och utrymme. Det är viktigt att namnge - "du säger hora till ...", kritisera - "det du säger är en kränkning...". Att sätta ord på vad som händer. Ett led i att stärka flickor som utsätts för kränkningar och sexualiserat våld är att lära dem att sätta gränser och att känna stolthet för sitt kön. Som vuxen är det viktigt att uppmuntra flickor att sätta en tydlig gräns för sin person och tala om för pojkarna att flickor minsann är starka och modiga - inte bara söta.

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520