Var fjärde kvinna har psykiska besvär

Andelen svenskar som har värk, allergier och psykiska besvär som oro ångest och sömnsvårigheter har ökat markant sedan 1980-talet.  Det visar en ny rapport från Statistiska Centralbyrån, SCB. Av dem som är mellan 16 och 84 år uppger 71 procent av kvinnorna och 58 procent av männen att de har någon form av värk.  Vidare lider 23 procent av kvinnorna och 13 procent av männen av psykiska besvär.  Trots detta beskriver omkring 75 procent av befolkningen sitt hälsotillstånd som gott eller mycket gott.

Nästan sju av tio svenskar uppger att de lider av smärta och värk. Både de fysiska och de psykiska besvären har ökat betydligt sedan början av 1980-talet, visar SCB:s undersökningar.
Ändå bedömer tre fjärdedelar av befolkningen sitt allmänna hälsotillstånd som gott. På den punkten har det inte skett några förändringar de senaste 25 åren, konstaterar SCB, som baserar sina slutsatser på de regelbundna levnadsvaneundersökningarna (ULF).

Ju äldre man är desto bättre hälsa jämfört med andra jämnåriga tycker man sig ha.

Ont i nacken

Störst är ohälsan bland kvinnorna. Sju av tio kvinnor uppger att de lider av värk och smärta i framförallt nacke, skuldror och axlar. Förändringarna är störst bland kvinnor i åldern 16-34 år. Nästan sex av tio män har problem med värk i nacke, axlar, rygg, höfter eller ischias. Här är ökningen störst bland män i åldrarna 25-44 år. Medan problemen ökat successivt bland kvinnorna skedde de största ökningarna bland män under slutet av 1990-talet.

Under 1980-talet minskade den psykiska ohälsan i form av ängslan, oro eller ångest bland befolkningen, men bara för att ta fart igen i slutet av det årtiondet. I dag uppger en av fem kvinnor i åldern 16-84 år att de lider av ängslan, oro eller ångest. Det är sex procentenheter fler än 1988-1989.

Sömnbesvär

Sömnbesvär är betydligt vanligare hos kvinnor än män. 29 procent av kvinnorna och 19 procent av männen uppger att de lider av sömnbesvär.

Alltfler svenskar blir allergiska, visar undersökningarna. Bland män har allergierna ökat med 8 procentenheter, från 21 procent i slutet av 1980-talet till 29 procent 2004-2005. Allergierna ökar inte lika mycket bland kvinnorna, från 29 procent till 33 procent.

Allergier är vanligast bland unga vuxna. Vanligaste formen av allergi är hösnuva.

källa: Dagens Medicin

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520