Livsstilskurs för nyanlända tredjelandsmedborgare

Nyheten publicerad: 2012-06-05

Ett projekt initierat och ägt av 1,6 & 2,6 miljonerklubben, finansierat med projektmedel från Europeiska integrationsfonden.

Projektpartners och medfinansiärer är Angereds närsjukhus och Karolinska Institutet, Institutionen LIME.

Livsstilskurs för kvinnliga nyanlända tredjelandsmedborgare

1,6 & 2,6 miljonerklubben sökte, och blev beviljad projektmedel från Europeiska Integrationsfonden* för att genomföra ett projekt för nyanlända kvinnor som är tredjelandsmedborgare och bor i Södertälje och Göteborg. Projektet är skapat enligt en beprövad modell för nyanlända flyktingar, en hälsoskola som genomförts i projektform i Botkyrka, Södertälje och Malmö.


Solvig Ekblad

Projektgrupp

Projektägare: 1,6 & 2,6 miljonerklubben
Ekonomiansvarig och projektledare: Carina Sörensen, 1,6 & 2,6 miljonerklubben
Styrelseledamot: Harriet Gillberg, 1,6 & 2,6 Miljonerklubben
Projektexpert: Solvig Ekblad, Karolinska Institutet, LIME/Cultural Medicine
Projektpartner och medfinansiär: Angereds närsjukhus (Lars-Olof Larsson) och Karolinska Institutet, Institutionen LIME (Solvig Ekblad)

Mål och syfte

Projektets målsättning är att erbjuda kvalificerade livsstilskurser till kvinnor som är tredjelandsmedborgare, med syfte att i dialogform bistå professionell information om samhällets hälso- och sjukvårdsinsatser, samt ge verktyg och kunskap för att hantera eftermigrationsstress. Fokuset är prevention, livsstil och hälsa samt empowerment.

Resultat och uppföljning av livsstilskursen utförs genom mätningar före, direkt efter och efter sex månader inklusive processutvärdering. Erfarenheter och slutresultat kommer att publiceras och spridas till 1,6 & 2,6 miljonerklubbens medlemmar, samt till systerorganisationer i Tyskland, Bryssel och Norge, och till beslutsfattare på olika nivåer i samhället (Almedalsveckan).

Definition på målgruppen

Kvinnliga kursdeltagare i arbetsför ålder 25-64 år, (männen inbjuds i mån av plats) som är nyanlända tredjelandsmedborgare som kommit till Sverige och har erhållit ett uppehållstillstånd. Med tredjelandsmedborgare avses personer som har ett medborgarskap i ett land utanför EU och EES och dessutom är

  • Anhöriginvandrare (dock inte anhöriga till flyktingar eller skyddsbehövande inom den s.k. 2-årsramen), eller
  • Personer som fått uppehållstillstånd på grund av så kallade humanitära/synnerliga skäl, ömmande omständigheter och anhöriga till dessa, eller
  • Arbetskraftsinvandrare

I Integrationsfonden räknas man som nyanländ i fem år efter erhållet uppehållstillstånd. Integrationsfondens målgrupp är inte asylsökande, kvotflyktingar, skyddsbehövande, flyktingar och anhöriga till dessa, inte heller säsongsarbetare, forskare, experter eller personer med studerandevisum.

Aktiviteter

  • Kick-off seminarium i Stockholm, sommaren 2012.
  • Individuella- och gruppintervjuer på de lokala orterna för att kartlägga hälso- och livsstilsbehov med syfte att bygga upp plattformssamverkan i det tidiga mottagandet.
  • Livsstilskurs under 5 veckor/omgång, à 2 tim/veckan med kliniskt utbildade samtalsledare
  • Slutrapport och spridning av resultat nationellt och internationellt med slutseminarium för att presentera resultaten.

Aktuellt

Den 21 augusti var det kick-off för projektet. Läs mer

Artikel: "Vi kan alla drabbas av svåra händelser"
Projektexpert Solvig Ekblad berättar om projektet på KI:s hemsida.

Den första gruppintervjun äger rum den 12 juni 2012 i Göteborg. För mer information kontakta Solvig Ekblad, projektexpert, tel. 0707891416 eller Harriet Gillberg, styrelseledamot, tel. 0708631760.

 

* Integrationsfonden i Sverige förvaltas av Svenska ESF-rådet. Syftet med Integrationsfonden är att förbättra systemen för mottagning och integration av tredjelandsmedborgare i Sverige, det vill säga medborgare från land utanför EU. Läs mer: www.esf.se

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520