Nytt samarbete med Hand in Hand

Nyheten publicerad: 2015-06-17

Kvinnors hälsosituation i Indien är katastrofal. Var tionde minut dör en kvinna i Indien på grund av förlossningskomplikationer, spädbarnsdödligheten är hög och många kvinnor är undernärda samt lider av järnbrist. Nu inleder vi ett samarbete med Hand in Hand för att förbättra rådande hälsosituation för kvinnor i Indien. 

 

 

Den utbredda fattigdom som råder i Indien har stor påverkan på människors hälsa och begränsar tillgången till den mest basala sjukvård. Allra värst drabbas kvinnor och flickor. Med utgångspunkt från denna situation lanserar Hand in Hand och 1,6 & 2,6 miljonerklubben det 3-åriga pilotprojektet ”Women´s Health Movement India” som finansierats av Svenska PostkodLotteriet. Målsättningen med projektet är att förbättra hälsosituationen för 25 000 kvinnor i 50 utvalda distrikt i den indiska delstaten Madya Pradesh.

 

Hand in Hand är en organisation som bekämpar fattigdom genom att skapa arbete. De startade sin verksamhet på 90-talet med att motverka barnarbete på silkesfälten i Indien. Genom att skapa arbetstillfällen åt föräldrarna kunde barnen istället gå i skolan. Nu vill de, tillsammans med 1,6 & 2,6 miljonerklubben, förbättra hälsosituationen för kvinnorna som är mycket utsatta.

 

- ”Vi är otroligt stolta och entusiastiska över att få möjlighet att genomföra Women’s Health Movement India i samarbete med 1,6 miljonerklubben, i projektet förbättrar vi hälsosituationen för utsatta kvinnor genom att ge tillgång till hälsovård och stärka deras status i samhället”, kommenterar Charlotte Bohman, Generalsekreterare för Hand in Hand Sweden.

 

I ett första steg kommer de kvinnor som deltar i projektet att genomgå en utbildning i hälsokunskap och en hälsoundersökning för att ge stöd och vård efter behov.

 

- ”Vi på 1.6 & 2.6 miljonerklubben gläder oss åt samarbetet med Hand in Hand i Indien. Vi har ännu inte arbetat med kvinnor i Indien, så Women's Healt Movement India känns oerhört angeläget då vi vet att kvinnornas behov av stöd och utbildning i hälsofrågor är stort. Tillsammans med Hand in Hand som redan har erfarenhet av att arbeta i Indien ser vi fram emot att förbättra kvinnornas möjligheter till ett drägligare liv”, säger Alexandra Charles, ordförande för 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

Att aktivt arbeta med hälsofrågor stärker också indiska kvinnors roll i samhället vilket innebär nya möjligheter att förbättra den fattigdomssituation som många av dessa kvinnor lever i. Vi hoppas att detta projekt kommer att bli så framgångsrikt att det kan genomföras i andra länder med liknande omfattande hälsoutmaningar!

 

       

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Nytt blogginlägg från Alexandra: Kära medlemmar! Nu har vi delat ut våra stipendier om 610000  till sex glada och tacksamma stipendiater.  De gick till forskning på endometrios, gyncancer, hjärtkärlsjukdomar hos gravida och... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520