Spela videoklipp

1,6 & 2,6 miljonerklubben - det här är vi!

1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell kvinnohälsoorganisation som grundades 1998. Vi arbetar för kvinnors hälsa och för att genusaspekten ska bli en obligatorisk del i medicinsk forskning och medicinsk utbildning. 2023 fyller vi 25 år! 

Klubben har cirka 15 000 medlemmar,  och är en viktig ideell samhällskraft.  Vi ger ut en tidning, har en podd och arrangerar flera seminarier och webbinarer varje år – allt med kvinnors hälsa i fokus. Dessutom ordnar vi resor, utflykter och motions- och kulturevenemang

Namnet på föreningen har sitt ursprung i att det 1998 fanns 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i Sverige. Tio år senare, år 2008, bildades gruppen 2,6 miljonerklubben för de yngre kvinnorna, från 25 år och uppåt. Alla över 18 år är välkomna som medlemmar i föreningen (även män). 

Mål 

Vårt mål är att förbättra kvinnors livskvalitet, genom bästa tänkbara hälsa. 

Vi arbetar också för att uppnå jämlikhet i forskningen, vården, arbetslivet och i samhället i stort. 

Vi vill: 

  • Att genusperspektivet ska bli en obligatorisk del i medicinsk forskning och läkarutbildning 
  • Påverka beslutsfattarna inom offentlig sektor att avsätta resurser till forskning om kvinnors hälsa och sjukdomar 
  • Verka för bättre vård, äldreomsorg, och forskning på kvinnors villkor 
  • Upplysa om kvinnans position som samhälls- och köpresurs, och kulturbärare 

Så jobbar vi 

Vi arbetar som folkbildare och opinionsbildare kring kvinnors hälsa. Vi engagerar oss i vård och omsorg, livsstilsfrågor, kvinnors situation på arbetsmarknaden, miljö, ekonomi och inte minst kultur, som är en viktig del av hälsan. 

Runt om i landet finns även ett stort nätverk av kontaktkvinnor och ambassadörer, som representerar föreningen lokalt. 

Folkbildning 

Vi står bakom flera viktiga kampanjer. Några är: 

Woman in Red – årlig, rikstäckande kampanj för kvinnohjärtat, där vi också samlar in pengar till forskningen 

Hjärtgolfen- årlig rikstäckande golfevent  över hela landet, där vi också samlar in pengar till forskningen. 

Vi har också digitala livsstilskurser inom hälsa. 

Vi har ett magasin som kommer fyra gånger om året, och har hittills gett ut åtta böcker. Dessutom ordnar vi regelbundet webbinarier och seminarier runt om i hela landet. 

Opinionsbildning 

Genom politiska hearings, debattartiklar, närvaro under Almedalsveckan i Visby. 

Insamling 

Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa har 90-konto och samlar in pengar till förmån för vetenskaplig forskning om kvinnors specifika hälsofrågor. Genom den  stödjer vi medicinsk forskning med ett genusperspektiv.   

Hittills har vi samlat in över 9 miljoner till forskningen. 

Kvinnor & Hälsas hjärtefrågor är: 

  • Hjärt- och kärlsjukdomar 
  • Alzheimersforskning 
  • Osteoporos 
  • Cancer 
  • Psykisk ohälsa 

Medicinsk expertis 

Vi har en medicinsk expertgrupp knuten till oss. De granskar vår information till våra medlemmar och bidrar med kunskap om de senaste rönen. De granskar alla medicinska artiklar i vår medlemstidning och på hemsidan. 

Dessutom har vi knutit ett flertal samarbetspartners till oss, bland annat Fonden för psykisk hälsa, Osteoporosförbundet, samt Reumatikerförbundet. 

Vår kärntrupp 

Vår kärntrupp är en grupp kända kvinnor som ställer upp bakom 1,6 miljonerklubben. Med hjälp av sitt kändisskap och sin fackkunskap hjälper de klubben att få uppmärksamhet kring olika frågor. De finns också med vid olika evenemang och tillställningar. 

Kärntruppen för 1,6 miljonerklubben består av Alexandra Charles von Hofsten, Anita Strandell, Bea Jarås, Anna-Lena Bergelin, Arja Saijonmaa, Birgitta Stubbing, Britt-Marie Landgren, Carina Perencranz, Charlotta Huldt, Christina Schollin, Ettan Bratt, Eva Rice, Grynet Molvig, Ingemo Bonnier, Karin Falck, Karin Schenck-Gustafsson, Kerstin Sandels, Lill Lindfors, Lotta Insulander-Lindh, Maria Fager Hohenthal, Maria Möller, Marianne Östlund, Monika Ahlberg, Pamela Andersson, Pia Johansson, Solveig Ternström, Susan Lanefelt, Vicky van der Lancken, Gertrud Stenung och Lisa Hummel.

Kärntruppen 2015

Kärntruppen för 2,6 miljonerklubben består av Alexandra Rapaport, Alexandra Zazzi, Anette Lefterow, Annika Jankell, Bea Szenfeld, Camilla Läckberg, Caroline Gentele, Christin Mellner, Doreen Månsson, Ebba von Sydow, Gabriella Lambert Olsson, Gabriella Svanberg, Gladys del Pilar, Jacqueline Miura, Joanna Sundström, Kayode Shekoni, Lina Forss, Lise Hummel, Mari Ljungstedt, Mi Pettersson Ridell, My Blomqvist Olsberg, Nanne Grönwall, Paula Ternström, Petronella Wester, Sofia Ledarp, Tina Leijonberg

Ambassadörer

Utöver vår kärntrupp har vi flera ambassadörer som sprider information om klubben. De ställer sig bakom det vi arbetar för – bästa möjliga hälsa för alla kvinnor oavsett ålder. Ambassadörsgruppen består av: Alexandra Rapaport, Alexandra Zazzi, Anette Lefterow, Annika Jankell, Bea Szenfeld, Blossom Tainton, Camilla Läckberg, Carina E Nilsson, Caroline Gentele, Clarissa Krabbe, Doreen Månsson, Eva Eklund, Gabriella Lambert Olsson, Gabriella Svanberg, Gladys del Pilar, Jacqueline Miura, Joanna Sundström, Kayode Shekoni, Linda Rapp, Lia Boysen, Lina Forss, Lina Sandels, Linda Lampenius, Linn Heed, Lisa Nilsson, Lise Hummel, Louise Hoffsten, Malin Watson, Mari Jungstedt, Maria Wells, Mi Pettersson Ridell, My Blomqvist Olsberg, Nanne Grönwall, Paula Ternström, Pernilla Wahlgren, Petronella Wester, Robert Wells, Sharon Dyall, Sigrid Barany, Shirley Clamp, Sofia Ledarp, Tina Leijonberg, Ylva Stubbing, Zinat Pirzadeh, Lill Öst.