Mental Health seminarium- ATT FALLA MELLAN STOLARNA

ALLA KÄNNER NÅGON!

Hur kan vi förbättra den psykiska vården genom att förebygga psykisk ohälsa? Den 6 februari vill vi väcka uppmärksam­het kring psykisk ohälsa och hur hjälpen till sjuka och drabbade personer kan förbättras. Syftet är att ändra den bild som råder och motverka den negativa och nedvärderande bilden av psykiskt sjuka som i dagsläget är vanligt förekommande. Eftersom hjärnan är kroppens mest komplicerade organ blir även dess sjukdomar svårbegripliga. Fördomar hindrar både de drabbade att söka hjälp och få hjälp. Rätt stöd kan rädda många människoliv. #Allakännernågon.

1,6 & 2,6 miljonerklubben, Psykiatrifonden, Icakuriren och WeMind bjuder in dig till ett seminarium om missbruk och psykisk ohälsa.

       

     Lena Flyckt              Helena Rönnberg        Ann Söderlund            Anki Sandberg    

         

     Johan Franck        IngMarie Wieselgren     Gerhard Larsson       Alexandra Charles

                                                                Foto: S.Zimmerman 

    

 Urban Pettersson Bargo     Karin Rågsjö

 

Anmäl dig här!

 

17.30-18.00 Registering, mingel med wraps och kaffe/te

Moderator: Helena Rönnberg, Icakuriren och Ann Söderlund, journalist och författare

 • Alexandra Charles, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben
 • Lena Flyckt, Docent, Psykiatrifonden
 • Urban Pettersson Bargo, ordförande WeMind
 • Gerhard Larsson, regeringens utredare av missbruksvården, Hur kan missbruksvården bli mer tillgänglig?”
 • Professor Johan Franck, KI, – ”Vad är beroendesjukdom och hur effektiv är behandlingen?”
 • Tina Essner och Nathalie Sundberg berättar om sina självupplevda erfarenheter av att vara drabbade när vården inte fungerar
 • IngMarie Wieselgren, projektchef SKL, presenterar SIPs handlingsplan– en samordnad individuell plan ”Vilka lösningar finns på problemen på kort och lång sikt?” 

PANELDEBATT: Hur kan vi förbättra villkoren för personer med psykisk ohälsa?

Moderator: Helena Rönnberg och Ann Söderlund

 • Johan Franck
 • Lena Flyckt
 • IngMarie Wieselgren
 • Anki Sandberg, ordförande för riksförbundet Hjärnkoll och ordförande för NSPH
 • Gerhard Larsson
 • Karin Rågsjö, (v) vårdpolitisk talesperson