Vår vision

Vad vi vill påverka och förändra

Att vara kvinna är farligare än du tror

Kvinnan kämpar för jämlikhet på alla fronter men när det gäller medicinsk forskning och innehållet i läkarutbildningen är mannen fortfarande norm. Resultatet blir skevt, män och kvinnor ser olika ut både inuti och utanpå.

Kvinnor får sämre, omodernare och billigare mediciner, sämre akutvård och sämre vård i livets slutskede. Givetvis ska vi kvinnor ha samma behandling och samma villkor som männen men det får vi först då forskningen tar in kvinnan i sina studier.

Varannan kvinna drabbas av benskörhet, helt i onödan eftersom benskörhet går att förebygga. Bland kvinnor över 55 är den vanligaste dödsorsaken hjärt- och kärlsjukdomar, och trots att de sjukdomar som kan uppstå efter klimakteriet är både allvarliga och allmänt förekommande får forskningen på området inte tillräckliga resurser. Kvinnans hälsa i medelåldern måste bli synlig vilket den inte blir förrän kvinnans status höjts.

Karin Thunberg skrev i Svenska Dagbladet:

”Mycket är ju fullkomligt vansinnigt. Som att man fortfarande forskar på unga värnpliktiga män när det gäller kvinnosjukdomar. Konsekvenserna är ju uppenbara. I dag vet vi att hjärtinfarkt är den främsta dödsorsaken för kvinnor över 55 år. Ändå skickas den som för första gången söker hjälp hem med lite Alvedon, eftersom symptomen inte överensstämmer med de unga männens. Detta kan vi bara inte finna oss i.”

Kompetensen på ett och samma ställe

Således känner inte läkarna alltid igen symptomen på en kvinnas hjärtinfarkt, därför att kvinnoperspektivet först på senare år börjat ingå i läkarutbildningen. Kurserna har hittills inte varit obligatoriska, ett av målen för 1,6 miljonerklubben är att de ska bli det.

Ett annat mål är att påverka beslutsfattarna inom den offentliga sektorn att avsätta mer resurser till forskning om kvinnans sjukdomar och att upprätta kvinnohälsocenter i anslutning till lokala vårdcentraler, ett i varje kommun. Tanken är att kompetensen ska finnas på ett och samma ställe. Kvinnan ska slippa åka fram och tillbaka mellan specialistläkare och husläkare. Hälsan är en allt viktigare del av vardagen. Och att ge kunskap om hur man förebygger sin hälsa är ett av klubbens syften.

Lobbyverksamheten pågår ständigt

Vi besöker så många orter ute i landet som vi bara hinner med. Överallt möter vi entusiastiska, intresserade och tacksamma kvinnor, tacksamma över att vi gör deras stämma hörd. Lobbyverksamheten pågår ständigt, och vid vår senaste politiska hearing kom inte mindre än tre partiledare och fyra tunga politiker från de övriga partierna. Intresset från partiledarna var stort då vi informerade om hur verkligheten ser ut, som att bentäthetsmätare kan förbilliga vården men ändå inte införskaffas eftersom de anses för dyra. Vi talade också om att genusperspektivet saknas i läkarutbildningen och vi poängterade att utredning efter utredning inom vården publiceras men att ingenting händer. Tunga, och för några av politikerna överraskande argument.

Samhälls- och köpresurs

Vi har ytterligare ett par uppdrag inom 1,6 miljonerklubben. Det ena är att poängtera att vi kvinnor mitt i livet faktiskt besitter en arbetserfarenhet och en livserfarenhet som utgör en stark resurs i samhället.

Detta måste vi få vår omvärld att förstå eftersom samhället kommer att fungera mycket bättre om vi samverkar över gränserna.

Marknaden måste också påminnas om oss köpstarka kvinnor mitt i livet. Vi vet vad vi vill ha och vi finner oss inte längre i att vara bortglömda.

Vi kvinnor tjänar som mest i 50 årsåldern och vi lägger som oftast pengarna på oss själva. Men kikar man i tidningen eller tittar på TV syns knappast några kvinnor som passerat 40-årsstrecket.

Vi kvinnor vill också ha marknadens respekt och vi vill förbättra livskvaliteten och med det kommer en livsglädje som påverkar vår kraft att konsumera.

Vi måste ifrågasätta marknadens attityder

Det råder en oerhört konservativ syn i media där 70 procent av kvinnorna på bild är under 30 år. När det gäller TV är beslutsfattarna yngre män, tablåläggarna gör program för kvinnor mellan 15-39 år, förutom på fredagar då de kan sträcka sig ända till 49 år. Det anses vara negativt att ha tittare som är äldre än 60 år.

Det är vi kvinnor som måste gå till storms mot den här attityden. Här finns en så stark konsumentkraft, vi kan göra val och avstå från det vi inte gillar. Vi får inte bara vara snälla och tåliga. Marknaden kommer att ändra sig först när vi sagt ifrån ordentligt och därmed tvingar reklamplacerare att tänka om.

Kvinnorna är kulturbärare

Alla vet ju att det är vi kvinnor som är kulturbärare. Vi är också bättre än männen på att ta vårt sociala ansvar, vi hjälper till där det behövs. Det handlar givetvis om dem som står oss nära, om dem som lider och har det svårt i vårt eget samhälle, men också i tredje världen. Vi måste få männen att dela detta ansvar med oss, som till exempel när storfinansen ägnar sig åt att bara sponsra golf och segling och inte inser att aidskatastrofen angår också dem.

Och i stället för att kalla oss medelålders vill vi vara kvinnan mitt i livet!

Det är bästa möjliga livskvalitet det handlar om, och hälsa tillsammans med respekt för den enskilda människan är förutsättningen för ett gott liv. Det är också viktigt att fylla sitt liv med det man själv anser väsentligt, att gå utanför det egna jaget, värna om sin nyfikenhet och att inte ta sig själv på så blodigt allvar.