Medlemmar i vår styrelse för föreningen

 • Alexandra Charles von Hofsten, ordförande
 • Anna Liljeberg
 • Brit Stakston
 • Helena Kopp Kallner
 • Karin Schenck-Gustafsson
 • Yvonne Brandberg
 • Marie-Louise Gefvert
 • Wivi-Ann Heurlin Krantz
 • Ingemo Bonnier, suppleant
 • Paula Ternström, suppleant

Valberedning

 • Tina Hagelin, sammankallande
 • Gabriella Svanberg
 • Ulla Bjerkhaug

Revisor

 • Mikael Jonsson