Medicinsk expertis

Agneta Nordberg Professor i klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Aino Fianu Jonasson Docent, överläkare, Institutionen för klinisk vetenskap, obstetrik, gynekologi, Karolinska universitetsjukhuset, Huddinge
Ami Hommel Ordförande Svensk sjuksköterskeförening
Ann Nordgren Professor Medicinsk genetik
Britt-Marie Landgren Professor, Institutionen för klinisk vetenskap, gynekologi och obstetrik, Karolinska Universitetssjukhuset
Carin Muhr Docent, Institutionen för neurovetenskap, Akademiska sjukhuset Uppsala
Cecilia Linde MD, PhD, FECS, Professor i kardiologi
Christina H. Opava Professor i sjukgymnastik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet
Elisabeth Franzén-Röhl Överläkare, PhD, Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet
Eva Bojner Horwitz Med dr, sjukgymnast, dipl kontnärlig terapeut, forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Ewa Hellberg Specialist i gynekologi
Eva af Trampe Onkolog, överläkare Christinakliniken, Sophiahemmet, Stockholm
Fatima Pedrosa-Domellöf Professor, överläkare ögonsjukdomar, Norrlands Universitetssjukhus
Gabriella Svanberg Leg. Psykolog / Specialist i neuropsykologi
Soheila Zhaeentan Ortoped
Greta Edelstam Överläkare, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrik och gynekologi, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Gunilla Bolinder Överläkare, verksamhetschef och v. utbildningschef, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Solna
Gunilla Brodda Jansen Verksamhetschef, docent, specialist rehabiliteringsmedicin och smärtlindring i Stockholms Läns landsting
Helena Kopp Kallner Överläkare i obstetrik och gynekologi, medicine doktor
Ingalill Rahm Hallberg Professor Emerita, Department of Health Sciences, Lunds Universitet
Inger Sundström Poromaa Professor i obstetrik och gynekolog, Uppsala Universitet
Isabel Gonçalves Professor, Experimentell Kardiovaskulär forskning, Lunds Universitet
Karin Schenck-Gustafsson Professor i kardiologi, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset
Kerstin Brismar Professor i diabetesforskning vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet Stockholm
Kristina Gemzell Danielsson Professor i obstretrik och gynekologi
Kristina Åkesson Professor, överläkare ortopedi
Lena Flyckt Docent, Centrum för psykiatriforskning, KI, vice ordförande Psykiatrifonden
Lena Sandström Specialist i allmänmedicin och företagshälsovård
Liisa Juntti-Berggren Professor och överläkare i endokrinolog
Lotta Borg Skoglund
Läkare, docent och specialist i psykiatri och allmänmedicn
Maryam Pourmousa Specialist på tandlossning
Mattias Lorentzon Docent i endokrinologi och specialist på osteoporos, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet
Miia Kivipelto   Professor i klinisk geriatrik på Karolinska Institutet
Nina Johnston Kardiolog och överläkare
Rebecka Hultgren Docent och överläkare i kärlkirurgi
Sara Tehrani Medicine doktor och ST-läkare inom internmedicin
Svetlana Lagercrantz Docent och specialist i onkologi och klinisk genetik vid Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Solvig Ekblad Professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning, och leg psykolog, Karolinska Institutet
Susanne Georgsson Docent, leg. barnmorska, prefekt
Ullakarin Nyberg Överläkare, med dr, Norra Stockholms Psykiatri, Stockholm Läns Sjukvårdsområde
Wilhelmina Hoffman Överläkare, föreståndare för Svenskt Demenscentrum
Ylwa Westerberg Leg läkare. Specialist inom allmän psykiatri, Psykiatrisk privatmottagning i Nyköping