Medarbetare

Det är vi som arbetar för 1,6 & 2,6 miljonerklubben:

Alexandra Charles von Hofsten

Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben.
Ansvarig utgivare för medlemstidningen
Press & PR
alexandra@1.6miljonerklubben.com

Kerstin Liljeblad

Chefssekreterare/Executive Assistant
kerstin@1.6miljonerklubben.com

Anna Liljeberg

Kommunikatör, press & PR                                                                            anna.liljeberg@1.6miljonerklubben.com

Medlemsservice

info@1.6miljonerklubben.com
08-20 51 59

Titti Kerr Axelsson

Projektledare, Samarbeten
titti@1.6miljonerklubben.com

Maria Roswall

Chefredaktör, skribent för medlemstidningen 1,6 & 2,6miljonerklubben
maria@1.6miljonerklubben.com

Ingemo Bonnier

Redaktör, skribent för medlemstidningen 1,6 & 2,6 milljonerklubben
ingemo.bonnier@telia.com

Marita Uhlbäck

Ekonomiansvarig
marita@1.6miljonerklubben.com
ekonomi@1.6miljonerklubben.com

Sari Möttö

Ekonomiassistent
sari.motto@1.6miljonerklubben.com
ekonomi@1.6miljonerklubben.com

Webb

Information som ska läggas ut på hemsidan mailas till
web@1.6miljonerklubben.com