Medarbetare

Det är vi som jobbar för 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Alexandra Charles von Hofsten

Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben.
Ansvarig utgivare för medlemstidningen
Press & PR

alexandra@1.6miljonerklubben.com

Kerstin Liljeblad

Chefssekreterare/Executive Assistant

kerstin@1.6miljonerklubben.com

Titti Kerr Axelsson

Projektledare, Samarbeten

titti@1.6miljonerklubben.com

Katarina Ekström

Kommunikation o event

katarina@1.6miljonerklubben.com

Anna Liljeberg

Kommunikatör, press & PR

anna.liljeberg@1.6miljonerklubben.com

Ulrika Falk

Chefredaktör, skribent för medlemstidningen 1,6 & 2,6miljonerklubben

ulrika@ullomedia.com

Ingemo Bonnier

Redaktör, skribent för medlemstidningen 1,6 & 2,6 milljonerklubben

ingemo.bonnier@telia.com

Marita Uhlbäck

Ekonomiansvarig
marita@1.6miljonerklubben.com
ekonomi@1.6miljonerklubben.com

Sari Möttö

Ekonomiassistent
sari.motto@1.6miljonerklubben.com
ekonomi@1.6miljonerklubben.com

Medlemsservice

info@1.6miljonerklubben.com
08-20 51 59

Webb

Information som ska läggas ut på hemsidan mailas till
web@1.6miljonerklubben.com