Kallelse till föreningsstämma 2024

Den ideella kvinnohälsoföreningen 1,6 miljonerklubben med organisationsnummer 802407-8779, håller föreningsstämma måndagen den 13 maj 2024 klockan 15.00 – 17.00. Stämman hålls i Johannessalen, Johannesgatan 19 i Stockholm, S:t Johannes kyrka. Medlemsmotioner och anmälan om deltagande ska vara föreningens kansli till handa senast den 3 maj, via e-post: info@1.6miljonerklubben.com eller via telefon 08-205159.


Välkommen!