Kunskapswebbinar om osteoporos

Det är en allvarlig folksjukdom, till och med en av våra dödligaste sjukdomar. Idag är Sverige ett av världens bensköraste land!

Mattias Lorentzon
Anita Sandström och Mai Bergström

Hur ska vi bryta trenden och vad kan du själv göra för att minska risken att drabbas av osteoporos? Välkommen till webbinar 23 november kl. 18.30 med professor Mattias Lorentzon, samt representanter för osteoporosförbundet. 

Idag är osteoporos en kraftigt underdiagnostiserad och underbehandlad sjukdom – trots att så många som hälften av alla kvinnor och var fjärde man väntas få en benskörhetsfraktur under sin livstid. När nu nya styrande tar plats i många av våra regioner är det hög tid att öka de politiska beslutsfattarnas kunskap om och prioritering av en av våra dödligaste (tredje vanligaste dödsorsaken efter demens och hjärt-kärlsjukdom) och mest kostsamma sjukdomsområden. 

Webbinaret leds av Anna Liljeberg och gäster är en av Sveriges främsta experter på osteoporos, Mattias Lorentzon, professor vid Göteborgs universitet, Universitetssjukhusöverläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Anna Liljeberg

Mattias kommer bland annat att prata om: 

  • Vad du själv kan göra för att minska risken för osteoporos och för att drabbas av onödiga frakturer. 
  • Vad osteoporos är och vilka symptom som du ska vara uppmärksam på. 
  • Varför är svenskarna världens bensköraste folk, vad kostar det i onödigt lidande och pengar? 
  • Vilka lösningar finns? 

Dessutom medverkar Mai Bergström och Anita Sandström, ordförande resp. vice ordförande för osteoporosförbundet. De kommer att ge en rapport från verkligheten och berätta om hur läget är för osteoporosdrabbad i Sverige. 

 Osteoporosförbundet är en rikstäckande organisation för personer med osteoporos/ benskörhet/skelettsvikt och för deras anhöriga och andra som har anknytning eller engagemang för sjukdomen.  Vi har osteoporosföreningar i landets regioner och verkar bland annat för att:  

  • Personer med misstanke om benskörhet ska få en korrekt diagnos och adekvat vård.  
  • De med lågenergifraktur ska bentäthetsmätas med DXA i ländrygg och höft.  
  • Ojämlikheten i osteoporosvården ska utraderas.  
  • Osteoporos ska förebyggas.  

Dag: Onsdag 23 november

Tid: 18.30 – 19.30

Plats: Online – i din mobil, surfplatta eller dator

Kostnadsfritt för alla att delta

Webbinaret produceras i samarbete med UCB Pharma och osteoporosförbundet.