Kunskapswebbinar om Stroke 9 maj

Vad händer efter utskrivningen från sjukhuset?

Om Vårdförlopp 2, de första centrala riktlinjerna för strokevården efter akutskedet.

Tidigare sände vi ett mycket uppskattat kunskapswebbinar om stroke. Nu kommer uppföljningen. Under kvällen ges svar på vad som händer när man kommer hem från sjukhuset. Vilket stöd kan man få? Och vad man kan förvänta sig av sin vård- och hälsocentral. 

I samtalet deltar Christina Brogårdh, professor i fysioterapi. Marina Tuutma, allmänläkare och ordförande i Distriktsläkarföreningen, Lise Lidbäck, förbundsordförande i NEURO och Maja Havbring som berättar om sina egna erfarenheter av att själv bli drabbad. Alexandra Charles leder kvällens samtal. 

Christina Brogårdh

Marina Tuutma

Lise Lidbäck

Maja Havbring

Alexandra Charles

Kvällens program

Att be om hjälp – både som strokedrabbad och närstående
Maja Havbring fick en stroke när hon var 44 år. I dag är hon diagnosstödjare hos NEURO vilket innebär att hon ger råd och stöd till den drabbade och de närstående. Om att livet inte är slut men att det kan ta en annan vändning efter en stroke.

Vad händer när jag kommer hem från sjukhuset?
Christina Brogårdh, professor i fysioterapi.
Vad innehåller Vårdförlopp 2, vad är syftet och vilka är de nya möjligheterna för patienterna?

Det här kan du förvänta dig av vård- och hälsocentralen
Marina Tuutma, allmänläkare och ordförande Distriktsläkarföreningen. Hur ser det ut generellt idag för strokepatienter på vård- och hälsocentraler? Hur kommer Vårdförlopp 2 införas i hela landet?

Vad gäller för patienter?
Lise Lidbäck, förbundsordförande NEURO, om förbundets viktigaste krav på Vårdförlopp 2 – att det blir verklighet för alla patienter i hela landet. Medlemmar vittnar om stora behov av förbättringar.

Diskussion och frågor

Webbinariet genomförs i samarbete med Ipsen.

DR-SE-000024