Osteoporos webbinar 14 okt

Regional politisk hearing om benskörhet!

Osteoporos (benskörhet) är en växande och allvarlig folksjukdom. I dagsläget beräknas ungefär 500 000 personer i Sverige vara drabbade. 1,6 miljonerklubben  har därför ordnat en politisk hearing med politiker och experter i Västra Götalandsregionen kring införandet av ett strukturerat omhändertagande av osteoporos. Hur kan vi förebygga och minska antalet frakturer?

Varannan kvinna och ungefär var fjärde man väntas få en benskörhetsfraktur under sin livstid¹. Efter en benskörhetsfraktur är risken dessutom stor att man bryter sig igen. Ett strukturerat omhändertagande med så kallade frakturkedjor sparar därför både liv, lidande och pengar¹. Trots att frakturkedjor rekommenderas av expertorgan och i nationella riktlinjer så är det endast en liten andel av alla patienter som följs upp ordentligt.

Eldsjälar och framsynta satsningar har tagit osteoporosvården i Västra Götalandsregionen en bra bit på vägen men det finns mycket kvar att göra för att hela regionen ska kunna erbjuda en jämlik osteoporosvård med god kvalitet. Hur kan vi ta detta viktiga arbete vidare och göra så att fler frakturer förebyggs? Var med och lyssna på politiker och experter i Västra Götalandsregionen. Samtalet leds av Alexandra Charles och självklart är alla 1,6 & 2,6 miljonerklubbens medlemmar välkomna att lyssna.

AGENDA:  Mötet inleds med en övergripande presentation om osteoporos och nuvarande läge av Mattias Lorentzon, professor i Geriatrik vid Göteborgs Universitet och överläkare vid Mölndals Osteoporosmottagning. En beskrivning av patientperspektivet presenteras av företrädare för Osteoporosförbundet. Medverkar i paneldiskussionen gör också politiker och medicinska experter från Västra Götalandsregionen.

 

Webbinariet hålls via Zoom Events, så du behöver ett Zoom-konto för att ta del av webbinariet.

  • Webbinariet hålls via Zoom Events, så du behöver ett Zoom-konto för att ta del av webbinariet. Har du redan ett konto loggar du in när du anmäler dig. Har du inte ett konto så registrerar du kontot först. Det är givetvis kostnadsfritt och det enda du behöver ange är den e-postadress som du kommer att använda när du anmäler dig samt ett lösenord som du själv hittar på. Anmäl dig här!

När du har anmält dig kommer en bekräftelse till din e-post. Obs! Det är mycket viktigt att du sparar detta mail. Det kommer ingen påminnelse. Om du av någon anledning inte hittar eller har tappat bort ditt mail kan du istället logga in direkt på ditt Zoom konto och där kommer du att se en knapp – JOIN (anslut)– som dyker upp när det är dags för livesändning.

 

Mötet sker i samarbete med Amgen.

 

  1. International Osteoporosis Foundation, 2018, ”Brutna ben, trasiga liv: En åtgärdsplan för att lösa krisen med benskörhetsfrakturer i Sverige”, hämtad 191122, http://share.iofbonehealth.org/EU-6-Material/Reports/IOF%20Report_SWEDEN_DIGITAL_SW.pdf, s. 5, 27.