Kunskapskväll om osteoporos

Dags att driva Stockholms frakturförebyggande arbete i hamn!

Bo Freycheuss
Wafa Kamal
Talla Alkurdi
Désirée Pethrus

Välkomna till en politisk hearing med 1,6 miljonerklubben om hur vi ska få en nära, jämlik och patientsäker osteoporosvård i Region Stockholm. Experter och representanter från våra politiska partier deltar. 

Osteoporos, eller benskörhet som det också kallas, är en allvarlig folksjukdom. Varannan kvinna och var fjärde man som är över 50 år i Sverige väntas få en benskörhetsfraktur under sin livstid. Särskilt höft- och kotfrakturer medför stort lidande och risk för bestående men för de drabbade. Och en betydande andel av patienterna dör inom ett år.

Benskörhetsfrakturer står för en mycket stor del av akutsjukvården i Region Stockholm.  Med rätt omhändertagande och uppföljning av patienterna skulle många frakturer kunna förebyggas. Men i dagsläget är osteoporos en kraftigt underdiagnostiserad och underbehandlad sjukdom.

Det nya styret i Region Stockholm har enats om att prioritera osteoporosvården och införa frakturkedjor (strukturerat omhändertagande). Det är ett positivt och efterlängtat besked. Men hur ska beslutet förverkligas? Vad behöver förändras? Och hur ska resultatet bli bestående?

För att besvara dessa frågor har 1,6 miljonerklubben bjudit in hälso- och sjukvårdspolitiker och medicinska experter i Region Stockholm. Samtalet modereras av Alexandra Charles von Hofsten

Medicinska experter: 

Bo Freycheuss, överläkare, docent, Karolinska Universitetsjukhuset och ordförande i Svenska Osteoporossällskapet 

Wafa Kamal, specialistläkare i endokrinologi och internmedicin, Karolinska Institutet. 

Hittills klara politiker: 

Talla Alkurdi (S) Hälso- och sjukvårdsregionråd 

Désirée Pethrus, Regionråd (KD), ordförande i Vårdens kunskapsstyrningsnämnd 

Jonas Lindberg, (V) Ledamot i regionfullmäktige

Maria Leissner, (L), Ledamot i regionfullmäktige, Liberalerna

Lars Rottem Krangnes, Ersättare i regionfullmäktige (C).

Charlotte Broberg (M) Ledamot i regionfullmäktige.

(Flera medverkande kan tillkomma, alla partier är inbjudna att medverka) 

Jonas Lindberg
Maria Leissner
Lars Rottem Krangnes
Charlotte Broberg

Tid: onsdag den 14 december 2022 kl. 18.00. Registrering och mingel börjar från 17.15. 

Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm. 

Pris: 100 kronor, kaffe/te och matig smörgås ingår! Meddela ev. allergier vid bokning. 

Hearingen äger rum i samarbete med UCB Pharma

EVENEMANGET ÄR FULLBOKAT