Psykisk hälsa är en rättighet åt alla!

Seminarium Almedalen 4 juli 2022

Plats: Campus Gotland, (Sal E 31), Cramérgatan 3, Visby, Tid: 10.00-12.00

Hur mår våra unga idag?  Kl 10.00-11.00

Att var ung vuxen i Sveriges hårda sociala klimat och om den ständigt växande psykiska ohälsan bland unga. Statistiskt sett drabbas var fjärde person någon gång under sin livstid av någon form av psykisk ohälsa. Trots det är ämnet fortfarande ett extremt tabubelagt.

Ullakarin Nyberg

Ida Höckerstrand & Sofie Hallberg

Program

10.00 Kaffe och smörgås

10.05 Alexandra Charles ordförande 1,6 & 2,6miljonerklubben hälsar välkommen

10.10 Ullakarin Nyberg, överläkare vid Norra Stockholms Psykiatri och suicidforskare vid Karolinska Institutet. Programledare för ”Livet” i P1.

10.30 Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg, driver Ångestpodden, med målet att på ett kreativt och nyskapande sätt bryta tabun kring vår tids största folksjukdom, psykisk ohälsa.

Kan Samsjuklighetsutredningen rädda personer med både beroende och andra psykiatriska tillstånd?  Kl 11.00-12.00

Under hösten 2018 uppmärksammades, efter ett drabbande reportage av tv-progammet “Uppdrag granskning” hur människor med behov av både psykiatrisk och beroendevård faller mellan stolarna. Efter en hearing i socialutskottet 2019 inleddes en ny statlig utredning om samsjuklighet. Kommer vi i framtiden kunna garantera en värdig vård för de som lider av både beroende- och psykiatriska tillstånd?

Diskussion mellan Anders Printz, statlig utredare Samsjuklighetsutredningen, Gerhard Larsson, statlig utredare Missbruksutredningen (2011), Maria H Larsson, vice ordförande svensk psykiatrisk förening, Karl Lundblad, överläkare psykiatri nordväst, Stockholm, Tove Mogren, överläkare, ordförande programutskottet Fonden för psykisk hälsa. Alexandra Charles, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben modererar.

Anders Printz,  foto: Ulf Huett

Maria Larsson

Alexandra Charles

Seminariet anordnas i samarbete med Fonden för psykisk hälsa.