Sköna Söndag 28 nov

Mental Health Day

Varje vecka tar tre ungdomar sitt liv och den psykiska ohälsan ökar i hela samhället. Hur ska vi agera och hjälpa?

Den 12 oktober sände 1,6miljonerklubben ett webbinar i samband med “Mental health day”. Här kan du ta del av reprisen. Den 10 oktober uppmärksammas “Mental health day” över hela världen. Dagen instiftades av World Federation for Mental Health 1992, och är till för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa. I år är temat suicidprevention och hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande och förhindra självmord. I Sverige har suicid minskat med cirka 20 procent, men den positiva trenden gäller inte för ungdomar och unga vuxna. 

Medverkar gör Ullakarin Nyberg, en av Sveriges främsta experter på suicidprevention, det vill säga att förebygga och förhindra självmord. Hon föreläser ofta i ämnet och har skrivit flera böcker, bland annat ”Konsten att rädda liv” och “Suicidprevention i praktiken”. Många hörde säkert hennes uppmärksammade sommarprat. I höst är hon också aktuell i radioserien ”Livet med Ullakarin Nyberg”.

Medverkade gör också Marie Niljung som arbetar för att minska stigmat, skulden och skammen kring psykisk ohälsa. Bägge Marie Niljungs föräldrar gick bort i psykologiska olycksfall (självmord). Hade hon vetat det hon vet idag om ämnet, hade hennes föräldrar kanske levt idag. Idag hjälper Marie hjälper företag och verksamheter att stärka den psykiska hållbarheten. Hon har också startat företaget Livskämpar AB.

Tredje gästen är Susanne Tell som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och suicidalitet. Med en lång erfarenhet av att hantera livets krokighet har hon byggt upp en erfarenhetsbank av utmaningar av olika storlek som hon använder sig av som föreläsare och i utvecklingsarbete kring suicidprevention. Hon arbetar som samordnare för Hjärnkoll Västmanland.

Webbinariet leds som vanligt Alexandra Charles.


I samband med webbinareiet rekommenderar vi:

Lumeno är en digital följeslagare som hjälper dig under de mörka stunderna genom att hämta kraft från de ljusa

Ingen ska behöva kämpa ensam. Det är självklart, tycker vi. Appen Lumeno är en digital följeslagare för personer som inte vet om de orkar leva. Här får användaren en bild av sig själv, sina suicidtankar och hur hen kan ta sig framåt trots utmaningarna. Appen ger helt enkelt varje unik användare kraft att:

  • förstå sig själv bättre
  • hitta verktyg för att ta sig ur mörkret
  • söka kontakt i risksituationer
  • upptäcka hur ljuset alltid återvänder

Ladda ner appen, som är konstnadsfri, här.

Appen är vinnare av Guldet på Svenska Designpriset den 14 oktober. Motivering: För att den får något tungt att kännas lättare, med lekfulla gradienter och organiska former. https://designpriset.se/vinnare