Svensk psykiatri i världsklass – en utopi?

Seminarium Almedalen 5 juli 2022

Plats: Campus Gotland, (Sal E 31), Cramérgatan 3, Visby, Tid: 10.00-12.00

Sverige har länge haft en hjärtsjukvård i världsklass, där vi i flertalet jämförelser visat oss bättre än andra länder. Det har vi haft tack vare ett välfungerande arbete med Socialstyrelsens nationella riktlinjer och våra kvalitetsregister som säkerställt att riktlinjerna följts.

Det borde vara en självklarhet att personer med psykisk ohälsa ska ha samma tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet som personer med somatisk ohälsa.

Ing-Marie Wieselgren

Lina Martinsson

Siri Helle

Shama Persson

Alexandra Charles

Program

10.00 Kaffe och smörgås

10.05 Alexandra Charles, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben hälsar välkommen

10.10 Så ser psykiatrivårdens framtid ut!
Ing-Marie Wieselgren, psykiater och nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges Kommuner och Regioner berättar om sina visioner för svensk psykiatrivård. Vilken är den viktigaste frågan idag? Hur vill vi att vården ska se ut i framtiden? Och hur kan vi tillsammans stärka hela samhället för att hjälpa fler med psykisk ohälsa?


10.30 Braining- därför fungerar fysisk träning inom psykiatrisk vård
Lina Martinsson är forskare och specialistläkare i psykiatri, tillika verksamhetschef vid psykiatri Sydväst. Lina Martinsson ligger bakom till ”Braining”- fysisk träning för hjärnan inom psykiatrisk vård.
Hör Lina berätta varför ”Braining” har varit så framgångsrikt och leder till bättre mående både fysiskt och psykiskt.

10.50 Det går att se ljuset igen!
Modellen, entreprenören och influeraren Shama Persson har levt i en berg- och dalbana.
Depressionerna slungade in henne i djupaste mörker och självmordsförsöken har varit flera. I boken ”Kantstött & Väldigt Värdefull” ger hon sin bild av vad depression är och varför den drabbar oss, samt en massa handfasta råd och hjälp för att vända uppåt och komma ut i ljuset igen.
Hör henne berätta om sin livsresa!

11.10 Rätten till evidensbaserad vård
Siri Helle är psykolog, författare och debattör. Efter att ha arbetat inom primärvården och specialistpsykiatrin är hon nu faktagranskare åt 1177 och Folkhälsomyndigheten inom psykisk hälsa. Medverkar regelbundet som psykologisk expert i media. Hon driver frågor om rätten till evidensbaserad vård, stepped care och prevention av psykisk ohälsa. Aktuell med boken” Känslofällan” (Bonnier Fakta).

11.20 Seminariet avslutas med ett samtal mellan med medverkande under ledning av Alexandra Charles.

Seminariet anordnas i samarbete med Janssen.