Med kvinnors hälsa i fokus under 25 år!

I höst fyller 1,6miljonerklubben 25 år. Nu behöver vi din hjälp för att fortsätta i lika många år till. Stöd vår kampanj och swisha ett bidrag till vår verksamhet på 90 kontot 123 338 49 89. Märk det med gåva.

För 25 år sedan skickades kvinnor hem från akuten med hjärtinfarkt – för att deras symtom inte liknade männens. Det var grunden till att Alexandra Charles 1998 bildade den ideella föreningen 1,6 miljonerklubben. Nu måste den ojämställda vården uppmärksammas!

Tillsammans med Karin Schenck-Gustafsson, hjärtprofessor, och Britt-Marie Landgren, professor och gynekolog, startade föreningen med en rivstart 1998. Namnet fick föreningen 1,6 miljoner klubben eftersom kvinnor över 45 år i Sverige vid den tidpunkten var just 1,6 miljoner.

Sedan dess har 1,6 miljonerklubben outtröttligt arbetat med att sätta kvinnors hälsa i fokus och synliggjort många områden där vården ännu inte är rättvis.

Bilden visar Alexandra Charles von Hofsten
Alexandra Charles von Hofsten

– För 25 år sedan fanns kvinnor sällan eller aldrig med i behandlingsriktlinjerna för hjärt-kärlsjukdomar. Oftast sorterades de in i speciella grupper, tillsammans med äldre, diabetiker, utlandsfödda, och socioekonomiskt utsatta, berättar Karin Schenck-Gustafsson.

– Men fortfarande blir kvinnor feldiagnostiserade. Hjärtbesvär tolkas ofta som psykiska problem, som till exempel panikångest eller depression, fortsätter Karin Schenck-Gustafsson.

Osteoporos är ett annat av föreningens fokusområden. Benskörhet ses till exempel fortfarande som en lågstatussjukdom. Den ansågs drabba främst “äldre kvinnor”. Idag vet vi att varannan kvinna över 50 riskerar att bli benskör. Vården kan spara både miljarder och onödigt lidande genom förebyggande och rätt behandling.

Att läkemedelsstudierna till stor del fortfarande utförs på män är en annan hjärtefråga.

– Naturligtvis ska även kvinnor ska vara med i studier och i behandlingsriktlinjer. Kvinnors och mäns kroppar är olika. Man kan inte göra studierna på män och sedan anta att resultaten även gäller för kvinnor, säger Alexandra Charles.

Det har blivit bättre, men 25 år efter grundandet behövs 1,6miljonerklubben kanske mer än någonsin.

Genom fortbildning, kunskapsspridning och opinionsbildning vill vi fortsätta att sprida inspiration och information om kvinnors hälsa. Via föreningens stiftelse “Kvinnor & hälsa” har föreningen hittills samlat in inte mindre än 9 miljoner kronor till forskning med ett genusperspektiv. Och mera ska det bli.

Nu genomför 1,6 miljonerklubben en kampanj för att samla in pengar till verksamheten.

– Vi behöver stöd för att fortsätta med vårt arbete i minst lika många år till, säger Alexandra Charles.

– För alla kvinnors skull – och för våra döttrars skull, avslutar Alexandra Charles.

Stöd vår kampanj och swisha ett bidrag till vår verksamhet på 90 kontot 123 338 49 89. Märk det med gåva. Tack för din medverkan! #ettkommasex #kvinnorshälsa