Kulturhälsa – nytt spännande forskningsprojekt

Nytt spännande forskningsprojekt inom kulturhälsa!

Forskning visar att kulturella upplevelser kan vara en del i en läkningsprocess. Det handlar inte bara om psykologiska effekter, som bygger på vad personerna upplever, utan också rent biologiska och fysiologiska effekter. Kopplingen mellan kultur och hälsa blir allt tydligare.

Så kallad kulturhälsa kan stimulera kreativitet, öka känsla av sammanhang mellan människor och till och med påverka känslor och beteenden som gör att livet blir lättare att leva. Dessutom visar det sig att kulturaktiviteter kan berika och öka minneskapaciteten, skapa nya kontakter mellan hjärnans olika nätverk och gör att vi påskyndar inlärning.

Vi vill med ett nytt unikt forskningsprojekt sprida dessa positiva resultat som redan finns och samtidigt systematisera kulturaktiviteter på ett mer lättillgängligt sätt. I första hand kommer vi att genomföra en kontrollerad studie på kvinnor med utmattningssymptom. Syftet är att minska utmattning hos kvinnor och ge förbättrad hälsa och känsla av meningsfullhet. Projektledare för studien är medicine doktor, kulturhälsoforskare Eva Bojner Horwitz.

I förlängningen av projektet hoppas vi kunna se en ny kulturhälsotjänst; kulturhälsoplattformar. Att stimulera till nytt kulturentreprenörskap och samverkan mellan representanter från kultursektor/näringsliv/vårdsektor och kulturhälsoforskare är ett av projektets långsiktiga mål. Kulturtjänsten såsom koncept kommer därefter att kunna spridas till fler städer inom Sverige och därmed bli nationellt etablerad. Det är med stor glädje som vi fått möjlighet att genomföra ett kulturhälsoprojekt som kan göra skillnad. Vi kommer kontinuerligt informera er alla om projektets resultat!

Här finns en längre artikel om du vill läsa mer om projektet

Projektet sker i samarbete med Svenska PostkodLotteriet, 1,6 & 2,6 miljonerklubben och Uppsala Universitet.