Kvinnor på toppen – hur går vi från varför till hur?

Seminariet den 3 juli ägde rum i Europahuset och som start fick Svend Aage Madsen, ordförande för ”Selskab for maends sundhet”  berätta om mäns hälsa. I alla Eu- länder så lever mannen kortare än kvinnor och är överrepresenterade när det gäller insjuknandet i folksjukdomar som cancer, hjärt- kärlsjukdomar och övervikt. En orsak kan troligen vara att män söker vård för sent och för sällan.  Svend tyckte att männen skulle lyssna på sin fru och göra som hon säger! För kvinnor är bättre på att söka vård och ta hand om sin hälsa.

Sedan berättade Karin Schenck Gustafsson, professor och kardiolog vid Karolinska Institutet om kvinnors hälsa. Varför ska man forska på kvinnor? Räcker det inte att forska på män, hanråttor och hanceller. Tyvärr är det så att det är billigare och enklare att forska på män pga. av kvinnor kan bli gravida, äter hormoner m.m. Men forskningen behövs eftersom symtom och behandling är och behöver vara olika på kvinnor och män pga. av vi är olika rent biologiskt. Hon efterlyser därför ökat fokus på genusmedicin, könsuppdelad statistik och genusperspektivet i forskningen.

I del 2 av seminariet så hade vi en panel som diskuterade kvotering. EU-parlamentet röstade redan 2013 ja till lagstiftning om könskvotering i börsnoterade företag, men inget har hänt. Alltså lyfte vi frågan om kvinnors underrepresentation i samhällets topp igen.

Camilla Wagner, journalist, modererade samtalet mellan Veronica Palm, riksdagsledamot, Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot, Linnea Engström EU-parlamentariker, Cecilia Wikström, EU-parlamentariker, Cecilia Seidegaard Schelin, landshövding, Nyamko Sabuni, Hållbarhetschef, ÅF, Carina Lundberg Markow , Folksam, och Åke Svensson, VD, Teknikföretagen.

 

Diskussionerna gav upphov till både, skratt, applåder och instämmande suckar av publiken och det blev stundtals en livlig debatt.

Det pratades om mycket och några punkter av det som framkom var:

  • att det finns direktiv om mångfald i form av kvinnor och män, men att man istället inte har tagit upp etnicitet.
  • att 63 % av de som tar examen på Universitet med en gedigen utbildning är kvinnor, men de är inte samma procent i andelen kvinnor som har höga befattningar inom näringslivet.
  • att när kvinnor kommit in i mansdominerade yrken och det blivit relativt jämnfördelat mellan könen kåren så minskar lönerna i det yrket för alla.
  • att i ett Eu- perspektiv så ser det inte så ljust ut med kvotering.
  • att ett delat uttag av föräldradagarna är ett första steg till jämlikhet och mer likvärdiga karrärsmöjligheter som gör det lika lönsamt för företag att anställa män som kvinnor.
  • att klimatet på mansdominerade utbildningar inte var speciellt trevligt för kvinnor
  • att jämlikheten på höga befattningar är bättre inom statliga och kommunala bolag, där ca 40% är kvinnor.

 


Alexandra Charles och Birgitta Ohlsson

 

  
Cecilia Seidegaard-Schelin                      Nyamko Sabuni

 


Fr.v. Nyamko Sabuni, Åke Svensson, Cecilia Wikström, Linnea Engström

 


Fullsatt blev det i Europahusets paviljong!