MåBra Café i Visby 14:e oktober!

Lördags den 14:e oktober hade vi på Gotland vårt tredje MåBra café. 44 kvinnor med ursprung i många olika länder kom, som till exempel Palestina, Irak, Iran, Burundi, Syrien, Somalia, Tanzania, Bosnien, Kosovo, Chile och Makedonien. 

Så många kvinnor från olika länder kom till vår MåBra Cafe.

Jag ställde två frågor i början att diskutera runt borden: Vad innehåller ett bra liv? Och om de fick tid också frågan – Vad hoppas du på? Frågorna ledde till många viktiga samtal och svaren visar hur lika vi är trots att vi kommer från många olika länder. 

Vad innehåller ett bra liv? En Frågeställning som skapade livliga samtal och diskussioner. 

Samtalen ledde till en bra övergång till psykoterapeut Lisen Kebbes viktiga föredrag med samtal om psykisk hälsa och ohälsa. Ett ämne som kvinnorna själva hade önskat att få som föreläsning. Lisen hade en mycket bra framställning och alla visade ett stort intresse.

 Pykoterapeut Lisen Kebbes viktiga föredrag med samtal om psykisk hälsa och ohälsa.

Vi fick förhinder från föreläsare nr 2 om olika sportaktiviteter, men vi talade ändå en del om vikten av att röra sig för att må bra till kropp och själ. 
Det finns ett stort behov hos många kvinnor från andra länder till möten som dessa, men också till arrangerade sportaktiviteter för dem bland annat simundervisning.

Själv arrangerar jag sedan två år tillbaka simundervisning för kvinnor på norra Gotland och det finns stora önskemål att detta kunde ordnas också i Visbytrakten. 
Jag är övertygad om att dessa behov finns över hela Sverige.

1,6 miljonerklubbens kontaktkvinna Kerstin Blomberg med några deltagare i MåBra Cafe Visby.