Fakta om demenssjukdomar

Hej Magnus Westlander, informatör på Svenskt Demenscentrum. 

Berätta för oss, vad är demens?

Demens yttrar sig som en gradvis försämring av förmågor kopplade till vårt tänkande och intellekt, till exempel minne, planering och språk. Symptomen leder till svårigheter att klara sin vardag.

Vad beror det på?

Demens beror på olika sjukdomar och skador i hjärnan. Vanligast är Alzheimers sjukdom som står för 60–70 % av samtliga fall. Vaskulär demens, Lewykroppsdemens och frontotemporal demens är andra exempel.

Hur vanligt är det?

I Sverige beräknas uppemot 150 00 personer ha en demenssjukdom. Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000. Antalet förväntas öka kraftigt eftersom allt fler lever allt längre.

Vilka är tidiga tecken på demens?
Det varierar. Ofta kommer symptomen smygande, det kan handla om tilltagande glömska, koncentrationsproblem och svårigheter att utföra normalt sett enkla vardagssysslor. Hos andra förändras istället personligheten tidigt medan minnet kan fungerar normalt under flera år.

Hur skiljer man normalt åldrande från demens?

Fysiska och psykiska påfrestningar kan göra att vi glömmer bort saker, oavsett ålder. Uppe i åren drabbas vi oftare av sådana påfrestningar vilket gör att vi inte alltid presterar lika bra som förr. Vid demenssjukdom handlar det om en tydlig gradvis försämring med nya symptom som tillkommer efterhand.

Hur behandlar man demenssjukdom?
Botemedel mot demenssjukdom saknas men det finns symptomlindrande läkemedel som kan ha god effekt, främst i början av sjukdomsförloppet. Med rätt hjälpmedel, stöd till anhöriga och vårdpersonal med kunskap om demensjukdom kan man ofta leva länge ett rikt och meningsfullt liv, trots demens. Sjukdomen kan pågå i många år.

Vilka drabbas?
Den största riskfaktorn för demenssjukdom är hög ålder. I medelåldern är demens ovanligt. Efter 65 års ålder börjar risken att öka. Var femte person som är 80 år eller äldre beräknas ha en demenssjukdom.

Går demens att förebygga?
Forskning har visat att det som är bra för hjärtat är bra för hjärnan. Behandling av högt blodtryck och en bra livsstil i medelåldern, bland för att undvika diabetes, har visat sig minska risken för demens. Detsamma gäller för motion och sociala kontakter som också är viktigt i de högre åldrarna. Även en hög utbildningsnivå minskar risken för demens.

Jättetack! Jag vet att ni precis har lanserat ett utbildningsprogram gällande demens, åldrande och utvecklingsstörning. 

Ja det har vi, mer info finns att läsa på vår websida: www.demenscentrum.se

Text: Maria Roswall